Operácie

Matematika a micro:bit

Z SensorWiki

Vyskúšajme, ako je na tom mikroprocesor v micro:bite s matematikou.

Prvý pokus spravíme s číslom 0,1. Spočítame ho trikrát za sebou a pozrieme sa, či je výsledok naozaj presne 0,3.

Icon Question.png Viete vysvetliť, prečo je výsledok takýto?


Skúste sa s programom pohrať a zamenťe číslo 0,1 napr. za 0,2 alebo 0,25 či 0,5. A čo tak 1/3 alebo trebárs 1 × 1024?

Icon Question.png Dostanete rovnaké, alebo rôzne výsledky? Prečo?

Program používa dva rozličné spôsoby pre zobrazenie hodnoty premennej c. Pomocou príkazu shownNumber zobrazíme číslo na maticovom displeji micro:bitu (s obmedzenou presnosťou). Pomocou druhého príkazu writeValue pošleme hodnotu po sériovej linke (prenos cez USB) do počítača, kde ju môžeme vidieť v terminálovom okne.

 let c = 0.1
 c = c + c + c
 basic.showNumber(3)
 serial.writeValue("c", c)
 c = 0.1
 c = c + c + c
 basic.show_number(3)
 serial.write_value("c", c)
/* !!! not fully tested !!! */

void main()
{
  float c = 0.1;
  
  c = c + c + c + c + c + c + c + c + c + c;

  printf("\n c = %f \n",c);
  
  if (c == 1.0f) 
   printf("\n * Je to 1,0\n");
  else 
   printf("\n * Nie je to 1,0\n");

  while (1) { /* relax */ }
} let a = 1
 let b = 0.1
 let c = -0.1
serial.writeValue("x", a + (b + c))
 a = 1
 b = 1e+24
 c = -1e+24
 serial.write_value("x", a + (b + c))
/* !!! not fully tested !!! */

void main()
{
  float a = 1.0;
  float b = +0.1;
  float c = -0.1;
  
  printf("\n A: %f \n", a + (b+c) );

  printf("\n B: %f \n", (a + b) + c );
  
  while (1) { /* relax */ }
}


Doplňte program tak, aby vypísal aj výsledok so zmeneným poradím operácií (a+b) + c.

Icon Question.png Dostanete rovnaké, alebo rôzne výsledky? Prečo?

A teraz skúste zmeniť hodnotu premennej b a c na 1e+21 resp. -1e+21.

Icon Question.png Dostanete rovnaké, alebo rôzne výsledky? Prečo?

Pre akú hodnotu b a c sa výsledok zmení?

Späť na zoznam príkladov....