Operácie

Main.c: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 08:23, 19. máj 2016StudentDVPS (diskusia | príspevky). . (6 222 bajtov) (+6 222). . (Vytvorená stránka „<source lang="c"> Si1143 Example: #define sleep 100 #include <Wire.h> #include "Si1143.h"; int bias1,bias2,bias3; unsigned int PS1,PS2,PS3; int blinktime,count...“)