Operácie

MMP Projekty

Z SensorWiki

Verzia z 15:02, 19. november 2010, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (C. Zbernica i2c)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Zadania semestrálnych projektov z predmetu Monolitické mikropočítače na rok 2010

Zadanie pozostáva z dvoch častí:

1. teoretická časť - v tejto časti máte popísať v rozsahu max. 10 strán čo a ako ste použili. Typicky tu býva uvedený popis periférnych obvodov, ktoré ste pripojili k mikroprocesoru, použité periférie mikropočítača dôležité registre s popisom jednotlivých bitov atď. (max. 20b.)

2. program - okrem predvedenia programu cvičiacemu je poterbné napísať k nemu tiež krátky popis, alebo vývojový diagram. Môže byť súčasťou prvej časti zadania. (max. 20 b.)

Termín na odovzdanie je na dohode s cvičiacim, najneskôr do skúšky. Na zadaní môžete pracovať priebežne, alebo sa dohodnite s cvičiacim na súvislej práci v laboratóriu (napr. jeden celý deň). POZOR: niektoré zadania vyžadujú prípravu aj od cvičiaceho, nečakajte preto, že prídete a budete mať všetko na prácu nachystané -- treba sa vopred dohodnúť.


Úlohy

A. Hodiny na orientačný beh.

Veľkoplošný 7-segmentový LED displej treba pripojiť k mikroprocesoru a naprogramovať tak, aby po zapnutí odpočítaval minúty nasledujúce po štarte, pričom posledných 5 sekúnd pred každou celou minútou odpípa. Posledné pípnutie bude dlhšie a bude sprevádzané inkrementovaním čísla na displeji. Pred časom 00 bude displej zobrazovať pripravenosť symbolmi --.

K zapojeniu treba vypracovať dokumentáciu, popis programu, schému zapojenia displeja a riadiacej jednotky. Ako bonus doplňte riadenie intenzity displeja na základe vonkajšieho osvetlenia.


B. Bezdrôtová komunikácia v pásme 433 MHz.

Treba popísať teóriu okolo bezdrôtovej komunikácie v tomto pásme, spôsoby prenosu dát, princíp AM a CPCA moduácie, RSSI a pod. Ďalej treba vyskúšať možnosti komunikačných modulov Parallax TrX module a naprogramovať bezpečný prenos dát medzi dvoma procesorovými modulmi.

Parallax TrX.jpg

C. Zbernica i2c

K predloženej doske s obvodmi riadenia displeja cez i2c zbernicu a sedemsegmentovými LED zobrazovačmi vypracujte dokumentáciu (schéma zapojenia, zapojenie konektorov, popis funkcie obvodov, pripojenie k procesoru,...).

Demonštrujte pochopenie funkcie jednoduchým programom: stlačenie tlačidla bude inkrementovať údaj na displeji.

SAA DisplayBoard.jpg

Literatúra:

D. Sonar

Pripojte k mikroprocesoru RC servo s ultrazvukovým snímačom polohy a pomocou vizualizačného programu v jazyku Processing (na stiahnutie na stránkach Lucky Larry)

SonarDemo.png

E. Infračervené komunikačné rozhranie

Naprogramujte prijímač infračerveného (IR) diaľkového (DO) ovládania. Vypracujte dokumentáciu (schéma zapojenia, zapojenie konektorov, popis funkcie obvodov, pripojenie k procesoru,...). Demonštrujte pochopenie funkcie jednoduchým programom: Po stlačení klávesy na DO zobrazíte jej hodnotu na displeji. Stačí demonštrovať funkciu pre 8 tlačidiel DO. Doprogramujte možnosť odvysielať aspoň jednoduchý signál v pásme 38Hz.

F. Inkrementálny snímač otáčok

Pripojte IRC k mikropočítaču a na displeji zobrazte aktuálnu rýchlosť. Doplňte zariadenie o možnosť riadenia otáčok motorčeka pomocou PWM.