Operácie

MIPS Projekt

Z SensorWiki

Verzia z 14:58, 7. máj 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Obsadené projekty)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Cieľom semestrálneho projektu je ukázať, že ste sa na našom predmete skutočne niečo naučili a že ste schopní samostatne vyriešiť a naprogramovať jednoduchšiu úlohu s mikropočítačom.

Do termínu skúšky treba odovzať:

 • Stručný opis riešenia, akýsi návod na použitie, čo ste vlastne spravili a ako to funguje.
 • Zdrojový kód (prípadne aj použité knižnice ak sú iné ako štandartne použité lcd.h, uart.h a i2c.h) aj s bohatými vlastnými komentármi
 • Video, malo by obsahovať aj nejaký komentár, kde bude opisovať čo vidíme, čo sa deje a prečo sa to tam deje. Malo by zdokumentovať všetky funkcie, ktoré ste naprogramovali.


Zadania semestrálnych projektov na rok 2021

Navrhujeme sem nejaké zadania, ktoré sa dajú riešiť aj doma, výsledkom bude video a zdrojový kód riešenia s krátkym opisom. Odovzdavanie cez Classroom podobne ako bezne zadania: video plus zdrojak. Video by mohlo byt komentovane, cize popri tom ako ukazujem, aj vysvetlujem co. Zdrojaky takisto musia obsahovat vela komentarov, pozor NIE tie co pisem ja do vzorovych programov!

Odovzdavanie bude do terminu skusky.

Voľné projekty

Games:

 1. Hra - vyhýbanie sa prekážkam na LCD displeji, ovládanie jedným tlačidlom, hráč (auto) ide vpred a prepína jazdné pruhy (riadky displeja)

Sériová komunikácia:

 1. Generátor signálov: obdlžnik, trojuholník, sinus. Parametre amplituda, frekvencia, posunutie, .. a vykresliť na ploter. Zase ak je to zložite, možno rozdeliť na časti.
 2. Z nadradeného PC dostaneme príkaz. vyčítaj obsah EEPROM (konkrétna adresa) a urobiť výpis na display, monitor, napr. ako dekadický udaj, hexa a binárny údaj.A poprípade dekódovať výpis tak ako keby odpovedal napr. stavovému registri. Teda napr. Z a z, C a c, ... odľa toho, či je bit 1 alebo 0 atď.

Ostatné:

 1. Integrátor. Potenciometer zadá veľkosť vstupu integrátora. vytvorí sa zdroj reálneho času, prírastku času, napr. 5ms. A s nastavenou integračnou časovou konštantou sa bude meniť v reálnom čase, výstup, ktorý sa bude zobrazovať na serial, plot. Tu pochopia, že číslo z potenciometra musí mať vyvedený stred - nulu. Aby sme vedeli priintegrovať aj odintegrovať. Ak sa bude dať zadaž z nadradeného počítača aj počiatočná podmieka, OK. No a ak by na takýto integrátor priviedli sinus, na výstupe by mali mať cosinus, s odpovedajúcou amplitúdou.


Vlastné:

 • Ak máte vlastný nápad, napríklad si chcete k svojej Arduino doske niečo pripojiť, naprogramovať, ozvite sa, dohoda je možná.


Obsadené projekty

 1. Babej, Radoslav: Test rýchlosti reakcie (3 žlte led ktoré sa rozsvietia postupne s oneskorením 2 sekundy a následne sa rozsvieti 1 červena led s oneskorením 5 sekúnd a následne sa rozsvieti zelena s náhodným oneskorením k tomu bude stopky a tlačidlo na test reakcie výslední čas sa zobrazí na displeji).
 2. Belokostolský, Alex Kristóf: Simon's Game 4x LED, 1x tlačítko, LCD displej na skore
 3. Berta, Kristof: Meranie teploty interným snímačom teploty
 4. Bilčík, Martin: Ultrazvukový senzor HC-SR04 a meranie vzdialenosti (parkovací senzor).
 5. Buday, Bálint: Vizualizácia polohy potenciometra na displeji - vyfarbovanie polí na displeji (ako ovládač hlasitosti)
 6. Čellár, Jakub: Počítadlo ľudí (pomocou tlačidiel s výpisom na LCD displej s maximálnim obmedzením počtu ludí)
 7. Fabian, Maroš: Svetelná križovatka s nočným režimom a prioritou jedného zo smerov.
 8. Goljer, Ivan: Hudobný nástroj ovládaný cez klávesnicu, sériovou linkou posiela tóny a Arduino ich hrá. Zapamätá si melódiu a vie ju zopakovať
 9. Görözdös, Gergely: Binárne hodiny/stopky alebo počítadlo, rozsvietená LED-ky by ukazovali počet sekúnd/počet kliknutí tlačidla, mohlo by to byť sprevádzané pípnutím každých 10 stlačení alebo každú minútu.
 10. Hajda, Jaroslav: Posúvanie bodky na 8x8 led displayi pomocou joysticku.
 11. Ihnát, Vladimír: Meranie reakčného času
 12. Ježík, Dominik: Tester Arduina (ovládanie cez terminál, príkazy In - stav na pine n, I* stav na vsetkych, Ln - Low na pin n, Hn - high na pin n, ? - help...)
 13. Kiss, Gabriel: T-rex game na LCD displeji
 14. Korytova, Tasiia: Jednoduchý P regulátor. (Nepotrebuje periódu vzorkovania). Bude daná rýchlosťou merania napätia na potenciometre. Keďže je daný 10b prevodník, je daný aj rozsah w (želaná hodnota), y (meraná hodnota) a e (regulačná odchýlka). E sa prenásobí zosilnením, napr. pevná rádová čiarka a pošle sa von na PWM výstup napr. 8b. Treba len vhodne nastaviť periódu opakovania. Opäť možno zobrazovať na serial plot. meranú hodnotu a tomu odpovedajúce plnenie ako funkcia w., atď. Tu pochopia normovanie veličín.
 15. Lipták, Kristián: Stopky - spustenie, aspoň jeden medzičas, nulovanie. 3x tlačítko + LCD displej
 16. Mosej, Samuel: Digitálny alarm - treba zadať správnu sekvenciu tlačidiel, keď sa vloží správna sekvencia rozsvieti sa tlačidlo, nesprávna sekvencia zabzučí alarm (možno aj pridať možnosť vkladať nové kódy)
 17. Myronenko, Stanislav: Svetelný klavír.
 18. Nemec, Adam: Semafor pre chodcov.
 19. Oboril, Oliver: LED ako senzor intenzity svetla
 20. Paluš, Matúš: Kalkulačka v pevnej rádovej číarke. +-XXX.xx. Dekadické čísla budú zadávané cez terminál (Program odchytí, číslo, Vypíše, odchytí znamienko: +,-,*,/,= druhé číslo a vypíše na terminál. napr. Ak je to zložité, môže jeden robiť plus, druhý krát, ... Samozrejme by mal urobiť aj chybovú analýzu.
 21. Papcun, Miroslav: Hra na trénovanie hudobného sluchu - reproduktor zahrá 2 (náhodné) tóny a hráč musí povedať, či bol vyšší prvá alebo druhý (dve tlačidlá).
 22. Pieger, Peter: Useless Machine
 23. Plachý, Damián: Piškvorky (Tic-Tac-Toe)
 24. Plzák, Milan: Simulátor hollywood pyrotechnika - displej odrátava čas a študent má na výber dva káble ktoré môže "prestrihnúť" (odpojiť), náhodne sa zvolí jeden ktorý preruší časovať a jeden čo "vybuchne" bombu
 25. Popelka, Kristián: Ovládanie RGB LED cez Processing pomocou troch posuvníkov (príklad na posuvník je tu).
 26. Putala, Rastislav: Termokamera AMG8833 s výstupom na grafický TFT 2.4 palcový displej (320x240)
 27. Skachová, Zuzana: Semafor s akustickou signalizáciou pre nevidiacich a slabozrakých (frekvencie vid: https://sk.wikipedia.org/wiki/Akustick%C3%BD_maj%C3%A1k)
 28. Szabó, Bence: Akustický indikátor (podľa úrovne hluku sa rozsvieti príslušný počet LED)
 29. Timko, Marián: Budík s hodinovým modulom DS3231 napájaný z externej batérie.
 30. Turčan, Maroš: Minutky - nastavenie, spustenie, alarm. Tlačítko, potenciometer (nastavenie času) + LCD displej
 31. Uher, Jakub: Hra - na displeji sa zobrazí časový interval (napr. 10s), dvaja hráči musia trafiť tento interval čo najpresnejšie stlačením tlačidla bez toho aby išli cez. Odštartuje ich rozsvecovanie 3 lediek ako semafor pri formulách.
 32. Veľký, Tomáš: Meranie teploty pomocou interného snímača procesora. (podľa AVR AppNote 122)

Archív projektov z predošlých rokovProjekty 2014


Projekty 2013


Projekty 2012