Operácie

MIPS Projekt

Z SensorWiki

Verzia z 16:12, 19. apríl 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Voľné projekty)

Cieľom semestrálneho projektu je ukázať, že ste sa na našom predmete skutočne niečo naučili a že ste schopní samostatne vyriešiť a naprogramovať jednoduchšiu úlohu s mikropočítačom.

Do termínu skúšky treba odovzať:

 • Stručný opis riešenia, akýsi návod na použitie, čo ste vlastne spravili a ako to funguje.
 • Zdrojový kód (prípadne aj použité knižnice ak sú iné ako štandartne použité lcd.h, uart.h a i2c.h) aj s bohatými vlastnými komentármi
 • Video, malo by obsahovať aj nejaký komentár, kde bude opisovať čo vidíme, čo sa deje a prečo sa to tam deje. Malo by zdokumentovať všetky funkcie, ktoré ste naprogramovali.


Zadania semestrálnych projektov na rok 2021

Navrhujeme sem nejaké zadania, ktoré sa dajú riešiť aj doma, výsledkom bude video a zdrojový kód riešenia s krátkym opisom. Odovzdavanie cez Classroom podobne ako bezne zadania: video plus zdrojak. Video by mohlo byt komentovane, cize popri tom ako ukazujem, aj vysvetlujem co. Zdrojaky takisto musia obsahovat vela komentarov, pozor NIE tie co pisem ja do vzorovych programov!

Odovzdavanie bude do terminu skusky.

Voľné projekty

Hodiny:

 1. Lipták, Kristián: Stopky - spustenie, aspoň jeden medzičas, nulovanie. 3x tlačítko + LCD displej
 2. Turčan, Maroš: Minutky - nastavenie, spustenie, alarm. Tlačítko, potenciometer (nastavenie času) + LCD displej
 3. Binárne hodiny/stopky alebo počítadlo, rozsvietená LED-ky by ukazovali počet sekúnd/počet kliknutí tlačidla, mohlo by to byť sprevádzané pípnutím každých 10 stlačení alebo každú minútu.

Games:

 1. Meranie reakčného času
 2. Simon's Game 4x LED, 1x tlačítko, LCD displej na skore
 3. Hra - vyhýbanie sa prekážkam na LCD displeji, ovládanie jedným tlačidlom, hráč (auto) ide vpred a prepína jazdné pruhy (riadky displeja)
 4. Hra na trénovanie hudobného sluchu - reproduktor zahrá 2 (náhodné) tóny a hráč musí povedať, či bol vyšší prvá alebo druhý (dve tlačidlá).
 5. Plzák, Milan: Simulátor hollywood pyrotechnika - displej odrátava čas a študent má na výber dva káble ktoré môže "prestrihnúť" (odpojiť), náhodne sa zvolí jeden ktorý preruší časovať a jeden čo "vybuchne" bombu
 6. Uher, Jakub: Hra - na displeji sa zobrazí časový interval (napr. 10s), dvaja hráči musia trafiť tento interval čo najpresnejšie stlačením tlačidla bez toho aby išli cez. Odštartuje ich rozsvecovanie 3 lediek ako semafor pri formulách.

Senzory:

 1. Berta, Kristof: Meranie teploty interným snímačom teploty
 2. Oboril, Oliver: LED ako senzor intenzity svetla

Sériová komunikácia:

 1. Tester Arduina (ovládanie cez terminál, príkazy In - stav na pine n, I* stav na vsetkych, Ln - Low na pin n, Hn - high na pin n, ? - help...)
 2. Kalkulačka v pevnej rádovej číarke. +-XXX.xx. Dekadické čísla budú zadávané cez terminál (Program odchytí, číslo, Vypíše, odchytí znamienko: +,-,*,/,= druhé číslo a vypíše na terminál. napr. Ak je to zložité, môže jeden robiť plus, druhý krát, ... Samozrejme by mal urobiť aj chybovú analýzu.
 3. Generátor signálov: obdlžnik, trojuholník, sinus. Parametre amplituda, frekvencia, posunutie, .. a vykresliť na ploter. Zase ak je to zložite, možno rozdeliť na časti.
 4. Z nadradeného PC dostaneme príkaz. vyčítaj obsah EEPROM (konkrétna adresa) a urobiť výpis na display, monitor, napr. ako dekadický udaj, hexa a binárny údaj.A poprípade dekódovať výpis tak ako keby odpovedal napr. stavovému registri. Teda napr. Z a z, C a c, ... odľa toho, či je bit 1 alebo 0 atď.

Ostatné:

 1. Goljer, Ivan: Hudobný nástroj ovládaný cez klávesnicu, sériovou linkou posiela tóny a Arduino ich hrá. Zapamätá si melódiu a vie ju zopakovať
 2. Popelka, Kristián: Ovládanie RGB LED cez Processing pomocou troch posuvníkov (príklad na posuvník je tu).
 3. Jednoduchý P regulátor. (Nepotrebuje periódu vzorkovania). Bude daná rýchlosťou merania napätia na potenciometre. Keďže je daný 10b prevodník, je daný aj rozsah w (želaná hodnota), y (meraná hodnota) a e (regulačná odchýlka). E sa prenásobí zosilnením, napr. pevná rádová čiarka a pošle sa von na PWM výstup napr. 8b. Treba len vhodne nastaviť periódu opakovania. Opäť možno zobrazovať na serial plot. meranú hodnotu a tomu odpovedajúce plnenie ako funkcia w., atď. Tu pochopia normovanie veličín.
 4. Integrátor. Potenciometer zadá veľkosť vstupu integrátora. vytvorí sa zdroj reálneho času, prírastku času, napr. 5ms. A s nastavenou integračnou časovou konštantou sa bude meniť v reálnom čase, výstup, ktorý sa bude zobrazovať na serial, plot. Tu pochopia, že číslo z potenciometra musí mať vyvedený stred - nulu. Aby sme vedeli priintegrovať aj odintegrovať. Ak sa bude dať zadaž z nadradeného počítača aj počiatočná podmieka, OK. No a ak by na takýto integrátor priviedli sinus, na výstupe by mali mať cosinus, s odpovedajúcou amplitúdou.
 5. 20. Buday, Bálint: Vizualizácia polohy potenciometra na displeji - vyfarbovanie polí na displeji (ako ovládač hlasitosti)
 6. 21. Mosej, Samuel: Digitálny alarm - treba zadať správnu sekvenciu tlačidiel, keď sa vloží správna sekvencia rozsvieti sa tlačidlo, nesprávna sekvencia zabzučí alarm (možno aj pridať možnosť vkladať nové kódy)


Vlastné:

 • Ak máte vlastný nápad, napríklad si chcete k svojej Arduino doske niečo pripojiť, naprogramovať, ozvite sa, dohoda je možná.


Obsadené projekty

 1. Babej, Radoslav: Test rýchlosti reakcie (3 žlte led ktoré sa rozsvietia postupne s oneskorením 2 sekundy a následne sa rozsvieti 1 červena led s oneskorením 5 sekúnd a následne sa rozsvieti zelena s náhodným oneskorením k tomu bude stopky a tlačidlo na test reakcie výslední čas sa zobrazí na displeji).
 2. Bilčík, Martin: Ultrazvukový senzor HC-SR04 a meranie vzdialenosti (parkovací senzor).
 3. Čellár, Jakub: Počítadlo ľudí (pomocou tlačidiel s výpisom na LCD displej s maximálnim obmedzením počtu ludí)
 4. Fabian, Maroš: Svetelná križovatka s nočným režimom a prioritou jedného zo smerov.
 5. Hajda, Jaroslav: Posúvanie bodky na 8x8 led displayi pomocou joysticku.
 6. Myronenko, Stanislav: Svetelný klavír.
 7. Nemec, Adam: Semafor pre chodcov.
 8. Pieger, Peter: Useless Machine
 9. Plachý, Damián: Piškvorky (Tic-Tac-Toe)
 10. Putala, Rastislav: Termokamera AMG8833 s výstupom na grafický TFT 2.4 palcový displej (320x240)
 11. Skachová, Zuzana: Semafor s akustickou signalizáciou pre nevidiacich a slabozrakých (frekvencie vid: https://sk.wikipedia.org/wiki/Akustick%C3%BD_maj%C3%A1k)
 12. Veľký, Tomáš: Meranie teploty pomocou interného snímača procesora. (podľa AVR AppNote 122)

Archív projektov z predošlých rokovProjekty 2014


Projekty 2013


Projekty 2012