Operácie

Lokálne siete

Z SensorWiki

Verzia z 15:33, 9. jún 2008, ktorú vytvoril Belai (diskusia | príspevky) (Nová stránka: Na vzájomné prepojenie viacerých miest, nazývaných uzly sa používajú '''lokálne počítačové siete''' (LAN - Local Area Networks). Umožňujú komunikáciu „každého s ...)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Na vzájomné prepojenie viacerých miest, nazývaných uzly sa používajú lokálne počítačové siete (LAN - Local Area Networks). Umožňujú komunikáciu „každého s každým“.

Lokálna sieť je sieť určená na prenos údajov, ktorá sa nachádza v prostredí užívateľa, v obmedzenej geografickej oblasti.

Prenášané údaje reprezentujú ľubovoľnú informáciu vyjadrenú číslicovo (čísla, text, zvuk, obraz, ...). Lokálna sieť spája obmedzený počet počítačov, alebo iných zariadení, napríklad: v rámci budovy, firmy, prevádzky. Prepájaním lokálnych sietí je možné vytvárať rozsiahlejšie siete.

Rozmery lokálnej siete nie sú obmedzené potrebami používateľa, ale teoretickými vlastnosťami prístupových metód, ktoré lokálne siete používajú.

Ak vyjadríme rozľahlosť siete numericky, môžeme ju definovať ako pomer a medzi oneskorením signálu \vartheta a strednou dobou potrebnou na vyslanie jednej správy t0 pri danej prenosovej rýchlosti.

a = \frac {\vartheta} {t_0}

Postavenie lokálnych sietí v referenčnom modeli ISO/OSI

LAN pokrývajú spodné dve vrstvy modelu OSI. Linková vrstva je rozdelená na dve podvrstvy: riadenie prístupu na médium (MAC - Medium Access Control), čo je reálne rozhranie na fyzické médium, a logické riadenie spoja (LLC - Logical Link Control), ktorá je zodpovedná za koordináciu prístupu na sieť (detekcia chýb, riadenie toku údajov). Úlohou podvrstvy MAC je realizovať algoritmus prístupu na médium - prístupovú metódu, t.j. zabezpečiť bezkolízny prístup na prenosové médium.


Vrstvový model LAN

Obr.1 Architektúra štandardov LAN

Koncepcia je ilustrovaná na Obr.1. Fyzické médium môže byť to isté pre rôzne typy LAN (koaxiálny kábel alebo krútená dvojlinka). Signály, typ modulácie a protokol prístupu na médium sa pri rôznych LAN líšia. A nakoniec, vyššie riadenie činnosti LAN je opäť to isté. V LLC a vyšších vrstvách nie je dôležité vedieť, ktorý typ LAN je používaný.

Media:LAN_v_pdf_formáte