Operácie

KwikStik HELLO WORLD

Z SensorWiki

Verzia z 23:16, 22. december 2012, ktorú vytvoril Knotek (diskusia | príspevky) (Zdroje a odkazy)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Výpis "HELLO WORLD!" na LCD displeji KwikStik modulu

Na LCD displeji KwikStik modulu sa zobrazuje reťazec "HELLO WORLD!". Pretože LCD displej umožňuje zobraziť len 6 znakov, reťazec rotuje na LCD displeji z ľava do prava a naopak so stanovenou periódou. Po dosiahnutí konca reťazca program počká stanovený počet milisekúnd a pokračuje v rotácií reťazca do opačného smeru.

Kwikstik hello world pic.jpg Kwikstik hello world pic2.jpg Kwikstik lcd display.jpg


Použité ovládače a súbory

V projekte pre výpis reťaca "HELLO WORLD!" sú použité súbory a ovládače zo vzorových projektov spoločnosti Freescale. Sú to:

Driver_SLCD.c <br\> Driver_SLCD.h

Ovládač pre LCD displej.

Fonts_LCD.c<br\> Fonts_LCD.h

Súbor obsahujúci definície znakov pre LCD dispej. Využíva ho ovládač Driver_SLCD.
PounceTypes_v2.h Súbor obsahujúci definície dátových typov pre ovládač Driver_SLCD.

Clock.c<br\> Clock.h

Súbor obsahuje funkciu (InitClock) a definície pre inicializáciu frekvencie MCU. Funkcia InitClock nastavi nasledovné MCU na nasledovné frekvencie:

  • core (jadro) = 96Mhz
  • bus (zbernica) = 48Mhz
  • flexbus (flex-zbernica) = 48Mhz
  • flash (flash päť) = 25Mhz

SysTick.c<br\> SysTick.h

Ovládač pre SysTick (System Tick Timer), ktorý je využívaný pre delay funkciu. SysTick časovač je časť jadra CortexM4 preto sa jéj popis v referenčnom manuáli PK40X256 nenachádza. Popis SysTick časovača je možné nájsť v Cortex M4 Generic User Guide.

Popis programu

Bloková schéma programu:

Kwikstik hello world graph.jpg

Po spustení programu sa najprv inicializujú premenné.

STRING text = "HELLO WORLD!";		//Premenna obsahujuca retazec na vypis.
int text_length = strlen(text);		//Dlzka retazca.
BOOL direction = DIR_LEFT;		//Premena urcujuca smer rotacie retazca na LCD displeji.
int counter = 0;			//Pocitadlo rotacii. 

Nasleduje inicializácia frekvencií jadra, SysTick časovača a LCD displeja.

InitClock();		//Inicializacia frekvencii jadra.
InitSysTick();		//Inicializacia SysTick casovaca.
_SLCDModule_Init();	//Inicializacia LCD displeja. 

Algoritmus riadenia rotácie reťazca na LCD displeji.

for(;;) {
	if (direction == DIR_RIGHT){
		if (counter <= (text_length - CHAR_ON_LCD_COUNT)){
			_SLCDModule_TurnOffAllSegments();
			_SLCDModule_PrintString(&text[counter], 1);
			counter++;
			Delay_mS(ROTATION_STEP_DELAY);
		}else{
			Delay_mS(ROTATION_END_DELAY);
			direction = DIR_LEFT;
		}
	} else if (direction == DIR_LEFT){
		if (counter > 0){
			counter--;
			_SLCDModule_TurnOffAllSegments();
			_SLCDModule_PrintString(&text[counter], 1);
			Delay_mS(ROTATION_STEP_DELAY);
		}else{
			Delay_mS(ROTATION_END_DELAY);
			direction = DIR_RIGHT;
		}	
	}
}

Hotový projekt obsahuje dokumentáciu zdrojového kódu v anglickom jazyku.

Projekt na stiahnutie: Súbor:LCD HELLO WORLD.rar

Zdroje a odkazy