Operácie

Kitronik :MOVE mini MK2: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Vytvorená stránka „Druhá, vylepšená verzia :MOVE od firmy Kitronik. <div style='text-align: center;'> 500px<BR> ''Kitronik :MOVE mk2.'' </div> * Aplik…“)
 
Riadok 7: Riadok 7:
 
</div>
 
</div>
  
 
+
* Product page https://kitronik.co.uk/products/5652-move-mini-mk2-buggy-kit-excl-microbit
 
* Aplikácia na ovládanie cez mobil (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kitronik.blemove&gl=SK
 
* Aplikácia na ovládanie cez mobil (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kitronik.blemove&gl=SK
  
Riadok 14: Riadok 14:
 
== Základné programy ==
 
== Základné programy ==
  
Line following robot
+
 
 +
=== Blinker ===
 +
 
 +
Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu '''<code>pocetNavstevnikov</code>'''
 +
 
 +
Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.
 +
 
 +
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
 +
Image:microbit-KitronikMoveBlinker.png|''Smerovky''
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
<tabs>
 +
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
 +
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
 +
    turn_left_indicator_on = true
 +
    turn_right_indicator_on = false
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
})
 +
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
 +
    turn_left_indicator_on = false
 +
    turn_right_indicator_on = false
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
})
 +
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
 +
    turn_left_indicator_on = false
 +
    turn_right_indicator_on = true
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
})
 +
let turn_right_indicator_on = false
 +
let turn_left_indicator_on = false
 +
let indicator: neopixel.Strip = null
 +
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
 +
indicator.setBrightness(80)
 +
basic.forever(function () {
 +
    if (turn_left_indicator_on == true) {
 +
        indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
    } else if (turn_right_indicator_on == true) {
 +
        indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
    }
 +
})
 +
</source></tab>
 +
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 +
def on_button_pressed_a():
 +
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 +
    turn_left_indicator_on = True
 +
    turn_right_indicator_on = False
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)
 +
 
 +
def on_button_pressed_ab():
 +
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 +
    turn_left_indicator_on = False
 +
    turn_right_indicator_on = False
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)
 +
 
 +
def on_button_pressed_b():
 +
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 +
    turn_left_indicator_on = False
 +
    turn_right_indicator_on = True
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)
 +
 
 +
turn_right_indicator_on = False
 +
turn_left_indicator_on = False
 +
indicator: neopixel.Strip = None
 +
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
 +
indicator.set_brightness(80)
 +
 
 +
def on_forever():
 +
    if turn_left_indicator_on == True:
 +
        indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
    elif turn_right_indicator_on == True:
 +
        indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
basic.forever(on_forever)
 +
</source></tab>
 +
</tabs>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
=== Základné pohyby ===
 +
 
 +
 
 +
=== Line following robot ===
 +
 
 +
=== Ultrazvukový senzor ===
 +
 
 +
 
 +
Stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa vždy pripočíta jednotka. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa zariadenie vynuluje a začneme od začiatku. Vo všetkých príkladoch používame '''premennú''' <code>pocetNavstevnikov</code>.
 +
 
 +
 
 +
<gallery heights=200px mode="packed">  <!-- slideshow? -->
 +
Image:microbit-PeopleCounter.png|''Prvý program...''
 +
Image:microbit-PeopleCounterRun.png|''...bude vyzerať v simulátore takto.''
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
<tabs>
 +
<tab name="Javascript"><source lang="javascript">
 +
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
 +
    turn_left_indicator_on = true
 +
    turn_right_indicator_on = false
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
})
 +
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
 +
    turn_left_indicator_on = false
 +
    turn_right_indicator_on = false
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
})
 +
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
 +
    turn_left_indicator_on = false
 +
    turn_right_indicator_on = true
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
})
 +
let turn_right_indicator_on = false
 +
let turn_left_indicator_on = false
 +
let indicator: neopixel.Strip = null
 +
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
 +
indicator.setBrightness(80)
 +
basic.forever(function () {
 +
    if (turn_left_indicator_on == true) {
 +
        indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
    } else if (turn_right_indicator_on == true) {
 +
        indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
    }
 +
})
 +
</source></tab>
 +
<tab name="MS Python"><source lang="python" style="background: LightBlue;">
 +
def on_button_pressed_a():
 +
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 +
    turn_left_indicator_on = True
 +
    turn_right_indicator_on = False
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)
 +
 
 +
def on_button_pressed_ab():
 +
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 +
    turn_left_indicator_on = False
 +
    turn_right_indicator_on = False
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)
 +
 
 +
def on_button_pressed_b():
 +
    global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
 +
    turn_left_indicator_on = False
 +
    turn_right_indicator_on = True
 +
    indicator.clear()
 +
    indicator.show()
 +
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)
 +
 
 +
turn_right_indicator_on = False
 +
turn_left_indicator_on = False
 +
indicator: neopixel.Strip = None
 +
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
 +
indicator.set_brightness(80)
 +
 
 +
def on_forever():
 +
    if turn_left_indicator_on == True:
 +
        indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
    elif turn_right_indicator_on == True:
 +
        indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
        indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
 +
        indicator.show()
 +
        basic.pause(75)
 +
basic.forever(on_forever)
 +
</source></tab>
 +
</tabs>
  
  
  
 +
👉 Späť na [[Kurz micro:bit#Zbierka príkladov|zoznam príkladov....]]
  
  
[[Category:Micro:bit]]
+
 +
[[Category:Micro:bit]][[Category:Príklady micro:bit]]

Verzia zo dňa a času 11:00, 14. jún 2021

Druhá, vylepšená verzia :MOVE od firmy Kitronik.


KitronikMOVEmk2.png
Kitronik :MOVE mk2.


Základné programy

Blinker

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu pocetNavstevnikov

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  turn_left_indicator_on = true
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = true
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
let turn_right_indicator_on = false
let turn_left_indicator_on = false
let indicator: neopixel.Strip = null
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.setBrightness(80)
basic.forever(function () {
  if (turn_left_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  } else if (turn_right_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  }
})
def on_button_pressed_a():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = True
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

def on_button_pressed_ab():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)

def on_button_pressed_b():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = True
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)

turn_right_indicator_on = False
turn_left_indicator_on = False
indicator: neopixel.Strip = None
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.set_brightness(80)

def on_forever():
  if turn_left_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  elif turn_right_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
basic.forever(on_forever)Základné pohyby

Line following robot

Ultrazvukový senzor

Stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa vždy pripočíta jednotka. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa zariadenie vynuluje a začneme od začiatku. Vo všetkých príkladoch používame premennú pocetNavstevnikov.input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  turn_left_indicator_on = true
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = true
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
let turn_right_indicator_on = false
let turn_left_indicator_on = false
let indicator: neopixel.Strip = null
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.setBrightness(80)
basic.forever(function () {
  if (turn_left_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  } else if (turn_right_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  }
})
def on_button_pressed_a():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = True
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

def on_button_pressed_ab():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)

def on_button_pressed_b():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = True
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)

turn_right_indicator_on = False
turn_left_indicator_on = False
indicator: neopixel.Strip = None
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.set_brightness(80)

def on_forever():
  if turn_left_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  elif turn_right_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
basic.forever(on_forever)


👉 Späť na zoznam príkladov....