Operácie

KiCAD + Spice tutorial: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 22:55, 21. február 2017Balogh (diskusia | príspevky). . (6 655 bajtov) (+6 655). . (Vytvorená stránka „'''PSPICE - simulácia obvodov.''' V tomto materiáli sa stručne oboznámite so základnými príkazmi simulačného programu SPICE (<span>'''S'''</span>imulation <spa...“)