Operácie

Image transformations: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 23:47, 1. marec 2009Balogh (diskusia | príspevky). . (593 bajtov) (+593). . (Nová stránka: Transformation matrix * http://en.wikipedia.org/wiki/Transformation_matrix Introduction to image processing in matlab/octave * http://www.cyut.edu.tw/~yltang/course/image%20proce...)