Operácie

I2cmaster.h: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 13:04, 15. január 2013StudentDVPS (diskusia | príspevky). . (5 490 bajtov) (+5 490). . (Vytvorená stránka „<source lang="c"> #ifndef _I2CMASTER_H #define _I2CMASTER_H 1 /************************************************************************* * Title: C include file fo...“)