Operácie

Hlukomer

Z SensorWiki

Verzia z 10:32, 8. jún 2023, ktorú vytvoril StudentMIPS (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Záverečný projekt predmetu MIPS / LS2023 - Mykyta Sabadash


Zadanie

Hlukomer: - naprogramujte zariadenie na meranie úrovne hluku so zobrazením na LCD displej. Zobrazenie v dB a pomocou stupnice.

Hlukomer.


Literatúra:


Analýza a opis riešenia

Zapojenie nasho Hlukomeru bolo urobene strucne podla cviceni, kde nas senzor zvuku je A/D prevodnikom (cvicenie 9) a LCD displej z cvicenia 4

Prikladam schemy zapojenia z cviceni

Schéma pripojenia LCD displeja k procesoru.
Zapojovaci diagram pre A/D prevodnik.
Zapojovaci diagram pre Senzor zvuku.


Algoritmus a program

Sme inicializujeme A/D prevodnik, inicializujeme LCD displej a overujeme spravnost ho zapojenia, ked je vsetko v pohode tak displej sa zapne a sa zacnu ukazovat tam data ktore sme tam posleme (ked ze sme tam nieco posleme).

Dalej, zadefinujeme "lcd_puts" (funkcia na vypis veci na displej), zoberieme nase vstupne data z funkcie "adc_read()", a vyskusame ich v Serial Plot-e. Tu sme overime ci je nas senzor zvuku funkcny/zapojeny, lebo priebeh data ktore on nam posiela vidime na diagrame.

Teraz, zadefinujeme riadok, "vypocitame" hodnotu ktoru chceme vidiet na displeji, a vypiseme to pomocou funkcie "sprintf()".

A vypocitame nase Db

dB = 20 * log10(napatie_senzora / referencne_napatie)

Kde:

  * dB je vysledná hodnota v decibeloch
  * log10 je desiatkovy logaritmus
  * napatie_senzora je vstupne napätie senzora zvuku (value)
  * referencne_napatie je referencne napatie senzora (~3.3v)

A, pre lepsi vyhlad nasho hlukomeru pridame mu stupnicu hluku, ktoru vytvorime z ciernych stvorcekov a "pustych miest" (space key)

Kedy nam to vsetko vypise, dostaneme vypis na LCD ktory bude vyzerat priblizne takto:

Db --> 25

■■

Alebo napriklad takto

Db --> 100

■■■■■■■■

Potom, sme vratime kurzor na zaciatok, a urobime meranie a vypis znova


#include <avr/io.h>
#include "adc.h"
#include "uart.h"
#include "lcd_ch.h"
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>


#define LCD_CTRL_PORT DDRD
#define LCD_DATA_PORT DDRB
#define LCD_CLR        0   /* DB0: clear display         */
#define LCD_HOME       1   /* DB1: return to home position    */

#define LCD_RS_pin 2
#define LCD_RW_pin 3
#define LCD_EN_pin 4

#define LCD_D4_pin 1
#define LCD_D5_pin 2
#define LCD_D6_pin 3
#define LCD_D7_pin 4


FILE uart_stream = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);

int main(void)
{
	
 int pocitadlo =0;
	
 
 /* inicializacia a/d prevodnika*/
 unsigned int measuredValue;
 adc_init();                     // Init A/D converter
 uart_init(); 
 stdout = &uart_stream;
 
 /* inicializacia portov - vstupy / vystupy */
	
	DDRD |= (1<<LCD_EN_pin);	// Pin D4 (Enable) PORTD output 
	DDRD |= (1<<LCD_RW_pin);	// Pin D3 (RW)   PORTD output 
	DDRD |= (1<<LCD_RS_pin);	// Pin D2 (RS)   PORTD output 
 
	LCD_DATA_PORT |= (1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin);	// Piny 1,2,3,4, PORTB ako output (Data pre display)
	
	/* displej je spravne pripojeny, mozeme zacat inicializaciu podla datasheetu */
	
	lcd_init(); // definiciu pozri v -> lcd_ch.h resp. lcd_ch.c

	/* po ukonceni inicializacie je displej zapnuty a ak posleme nejake data, tak 
	  sa zacnu zobrazovat od prvej pozicie (riadok 0, stlpec 0)        */
 
 
 void lcd_puts(const char *s)
	{
	register unsigned char c;
	while((c = *s++))	lcd_data(c); // retazec konci "nulou"
  }

 while (1)
 {
   

	 lcd_puts("Db --> ");            // vystup co sa vypise na displeji
  measuredValue = adc_read(4);            // hodnota ktoru nam 'hovori' a/d prevodnik (mikrofon)
  printf("%u\n",measuredValue);			// pre serial plot 
 _delay_ms(100);
 
   lcd_command(0x0C);          // schovat kurzor
	 
	 char riadok[]= {"        "};	
    int value = measuredValue - 350;  // premenna, ktorej hodnotu by sme chceli zobrazit na LCD (350 podla toho ze
	                  // je to akoby nulova velicina nasho 'kvalitneho' hlukomera, ked ze sa vypisuju zle hodnoty na displej
                      // tak musime menit prave tuto hodnotu, aby nulovy hluk zodpovedal 'nule' na displeji)
    int db = log10(value/3.3);
     sprintf(riadok,"%d",db);
     
  
	 int i = (value/12);
	 int o = 16-i;         // tu sme pocitame nase "stvorceky" pre stupnicu
	 
	 if (pocitadlo == 5)      // pocitadlo na vypisovanie dB jeden krat za 5 cyklusov programu, aby bolo to prehliadne
	 {
	  lcd_puts(riadok);       // dB
	  lcd_data(0x10);        // put space key
	  
	 pocitadlo =0;
	  } 
	  pocitadlo++;	 
	  
	  lcd_command(0xC0);      // prestup do noveho riadka
	  
	  for(i;i>0;i--)        // stupnica
	  {
		 lcd_data(0xFF);    // put ■
	  }		 
		for(o;o>0;o--)
	  {
		 lcd_data(0x10);    // put space key
	  }		 
	 lcd_command(0x70);       // 0x10 (Cursor/display shift) + 0x20 (Function set) + 0x40 (Set CGRAM address)
	 
   lcd_command(1<<LCD_HOME); /* Set cursor to home position */


 }

 return(0);
}
#include <avr/io.h>

void adc_init(void);                  // A/D converter initialization

unsigned int adc_read(char a_pin);
#include <avr/io.h>

void adc_init (void){
	
	ADMUX = (1<<REFS0);	
	ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
}

unsigned int adc_read(char a_pin){
	a_pin &= 0x07;
	ADMUX = (ADMUX & 0xF8)|a_pin;
	ADCSRA |= (1<< ADSC);
	while ( ADCSRA & (1<< ADSC));
		return (ADC);
}


/*
 * lcd_ch.h
 *
 * Created: 3/10/2021 7:05:39 PM
 * Author: Admin
 */ 
#ifndef F_CPU
 #define F_CPU 16000000UL	/* Define CPU frequency here 16MHz */
#endif

#ifndef LCD_CH_H_
 #define LCD_CH_H_

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

/* Nasledovne define rozhodne ktora cast programu sa prelozi: 
  LCD Shiled (WR ma pripojene na GND) a
  priradenie pinov je dane napr.:
  "zamrzne"
  -  https://www.14core.com/wiring-the-lcd-16x2-keypad-shield-on-arduino/
  -	https://wiki.dfrobot.com/LCD_KeyPad_Shield_For_Arduino_SKU__DFR0009
  resp. 
  LCD, zapojenie vid. stranka MIPS
  "zamrzne"
  - http://senzor.robotika.sk/sensorwiki/index.php/LCD_displej_s_radi%C4%8Dom_HD44780
  , ktore ma pripojene aj pin WR
  t.j. moze sa testovat aj pin BF
*/

 /* !!!!!!! 
  #define _Shield_LCD
  !!!!!!! */
extern unsigned char kon_vyp;

#ifdef _Shield_LCD
	#define LCD_CTRL_DDR DDRB
	#define LCD_CTRL_PORT PORTB

	#define LCD_DATA_DDR DDRD
	#define LCD_DATA_PORT PORTD

	// Riadiaca zbernica display-a
	#define LCD_RS_pin 0
	//#define LCD_RW_pin = 0
	#define LCD_EN_pin 1
	// Datova zbernica
	#define LCD_D4_pin 4
	#define LCD_D5_pin 5
	#define LCD_D6_pin 6
	#define LCD_D7_pin 7

#else
	// LCD klasik yapojenie vid. MIPS
	#define LCD_CTRL_DDR DDRD
	#define LCD_CTRL_PORT PORTD

	#define LCD_DATA_DDR DDRB
	#define LCD_DATA_PORT PORTB
	#define LCD_DATA_PIN PINB

	#define LCD_RS_pin 2
	#define LCD_RW_pin 3
	#define LCD_EN_pin 4

	#define LCD_D4_pin 1
	#define LCD_D5_pin 2
	#define LCD_D6_pin 3
	#define LCD_D7_pin 4

#endif
 // Oneskorenie 6 SC
#define NOP() asm("nop")	
#define LCD_DELAY	NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();

#ifdef _Shield_LCD
// formatovanie dat
#define PORT_DATA_WR_H(x) LCD_DATA_PORT &=0b00001111; LCD_DATA_PORT |= (x & 0xF0 )
#define PORT_DATA_WR_L(x) LCD_DATA_PORT &=0b00001111; LCD_DATA_PORT |= (x & 0x0F )<<4
#else

#define PORT_DATA_WR_H(x) LCD_DATA_PORT &=0b11100001; LCD_DATA_PORT |= (x & 0xF0 )>>3
#define PORT_DATA_WR_L(x) LCD_DATA_PORT &=0b11100001; LCD_DATA_PORT |= (x & 0x0F )<<1

#define PORT_DATA_RD_H ((LCD_DATA_PIN & ((1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin)))<<3)
#define PORT_DATA_RD_L ((LCD_DATA_PIN & ((1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin)))>>1)


#endif

/* Public functions for your use */
#ifndef _Shield_LCD
int8_t lcd_read_AC(void);  
void def_spec_znaky_AC(void);
#endif
	
void lcd_init(void);
void lcd_data(unsigned char );
void lcd_command(unsigned char );
// void lcd_puts(const char *s); /* deklaracia funkcie */void ini_ports(void);
void En_imp(void);

void wr_data (unsigned char );
unsigned char busy_flag(void);

void zob_text(char *);
void def_Clear_spec_znaky(void);


void def_znak(unsigned char *,unsigned char );
void def_spec_znaky(void);

#endif /* LCD_CH_H_ */
#include "lcd_ch.h"

unsigned char Znak_OO[8]= {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x15,0};// Prazdny znak	dole su tri bodky

unsigned char Znak_SC[8]= {0x1A,0x1D,0x04,0x04,0x04,0x05,0x02,0};// st.C	
unsigned char Znak_SM[8]= {0x0A,0x04,0x0E,0x10,0x0E,0x01,0x1E,0};// s + mekcen	
unsigned char Znak_CM[8]= {0x0A,0x04,0x0E,0x10,0x10,0x11,0x0C,0};// c + mekcen

// Vynulovanie CGRAM
void def_Clear_spec_znaky(void){
	// zapis specialneho znaku do CGRAM na poziciu 0, a 7
	for(char i = 0; i < 8; i++) def_znak( Znak_OO,i);
	lcd_command(0x80);
} 


 
void def_spec_znaky(void){
// zapis vlastnych znakkov do CGRAM na poziciu 4, a 0 (8) 


 def_znak( Znak_SC,4);// stupen Celzia
 def_znak( Znak_SM,0);// s + makcen
 // obnovenie obsahu AC. AC nastvime na 1. riadok, 1. znak
 lcd_command(0x80);
}		

#ifndef _Shield_LCD
void def_spec_znaky_AC(void){
// zapis specialneho znaku do CGRAM na poziciu 7

unsigned char obsah_AC = 0;
 obsah_AC = lcd_read_AC(); //   
 // kon_vyp = obsah_AC;

 // sem dame nove vlastne znaky
 def_znak( Znak_CM,7);// c + makcen
 // obnovenie obsahu AC. AC 

lcd_command(0x80|obsah_AC);

}		
#endif
	 
void ini_ports(void){	 	
	
/* inicializacia portov - vstupy / vystupy 
oba typy displaja */
// nasledovna # riadky su spolocne pre oba typy LCD
LCD_CTRL_DDR |= (1<<LCD_EN_pin);	// (Enable)  output 
LCD_CTRL_DDR |= (1<<LCD_RS_pin);	// (RS)    output 	
LCD_DATA_DDR |= (1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin);	// Datove piny ako Output (Data pre display)
#ifndef _Shield_LCD
// klasicky LCD vyuziva aj RW pin
LCD_CTRL_DDR |= (1<<LCD_RW_pin);	//	(RW)    output 
	
#endif
}	


void En_imp(void) {
	LCD_CTRL_PORT |= (1<<LCD_EN_pin);	// -> "log.1"
	LCD_DELAY;							// cca 400 ns
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1<<LCD_EN_pin);	// -> "log.0" spolu cca 500 ns
}

void lcd_init(void)
{  // 4 bitove pripojenie display-a
	ini_ports(); // inicializacia porov
	 _delay_ms(15);
	// 1. -------------------
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1 << LCD_RS_pin);		// set RS = to "log. 0" Instruction Register (IR)
#ifndef _Shield_LCD
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1 << LCD_RW_pin)	;		// set R/W = to "log. 0" - Write
#endif
	// RS R/W  DB7 DB6 DB5 DB4  DB3 DB2 DB1 DB0
	// 0 0   0  0  1  1   x  x  x  x   = 0x30
	PORT_DATA_WR_H(0x30);	// 8-bitove pripojenie
	En_imp();
	// 2. -------------------
  // zopakujem 8-bitove pripojenie
	_delay_ms(5); En_imp();
	// 3. -------------------
	// zopakujem 8-bitove pripojenie
  _delay_ms(1); En_imp(); // - stacilo by delay 0.1ms, momentalne najkratsie nastavitelne je 1ms
	// 4. -------------------
	// zmenim na 4-bitove pripojenie
	// RS R/W  DB7 DB6 DB5 DB4  DB3 DB2 DB1 DB0
	// 0 0   0  0  1  0   x  x  x  x  = 0x20
	PORT_DATA_WR_H(0x20);	// 4-bitove pripojenie
	_delay_ms(1); En_imp(); // - stacilo by delay 0.04ms
	// -------------------		
	// LCD function set   mod: DL = 0 - 4-bitove data, N = 1 - 2 riadky, F = 0 - 5x7 dots 
	// RS R/W  DB7 DB6 DB5 DB4  DB3 DB2 DB1 DB0
	// 0 0   0  0  1  DL   N  F  x  x   = 0x28
	// Mozeme nasledujuci prikaz pre LCD vynechat?
	_delay_ms(2);
	lcd_command(0x28);
	// RS R/W  DB7 DB6 DB5 DB4  DB3 DB2 DB1 DB0
	// 0 0   0  0  0  0	  0  0  0  1   = 0x01 , Display clear
	// Mozeme nasledujuci prikaz pre LCD vynechat?
	_delay_ms(2);
	lcd_command(0x01);
	// RS R/W  DB7 DB6 DB5 DB4  DB3 DB2 DB1 DB0
	// 0 0   0  0  0  0	  0  1  I/D S   = 0x06, I/D = 1 - inkrement
	// Mozeme nasledujuci prikaz pre LCD vynechat?
	_delay_ms(2);
	lcd_command(0x02);
	// RS R/W  DB7 DB6 DB5 DB4  DB3 DB2 DB1 DB0
	// 0 0   0  0  0  0	  1  D  C  B   = 0x0E, D = C = 1 - Display a kurzor zapnute
	// Mozeme nasledujuci prikaz pre LCD vynechat?
	_delay_ms(2);
	lcd_command(0x0E);								// B = 0 - blikanie vypnute
}


//zapis data do Data Register
void lcd_data(unsigned char data){	
	while(busy_flag() & 0x80);
	//while(rd_BF()); // test BF sa da realizovat pre klasicky LCD, nie Shield
	LCD_CTRL_PORT |= (1<<LCD_RS_pin);		//  (RS = High) 
#ifndef _Shield_LCD
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RW_pin);		//  (RW = Low, write) 
#endif
	wr_data (data);	
}

// zapis commandu do Instruction Register
void lcd_command(unsigned char command){ 
	while(busy_flag() & 0x80);
	//while(rd_BF()); // test BF sa da realizovat pre klasicky LCD, nie Shield
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RS_pin);		//  (RS = Low) 
#ifndef _Shield_LCD
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RW_pin);		//  (RW = Low, write) 
#endif
	wr_data (command);	
}

void wr_data(unsigned char data) { 
	PORT_DATA_WR_H(data);		// data High nibble
	En_imp();
			
	PORT_DATA_WR_L(data);		// data Low nibble
	En_imp();
}

#ifdef _Shield_LCD
// namiesto testu BF "pockam". 
// LCD typu Shield ma WR pripojene na GND		
unsigned char busy_flag(void){
	_delay_ms(2);	
	return(0);
}	
#else
// namiesto testu BF "pockam". Vacsine prikazov tento cas vyhovuje		
/*int busy_flag(void){
	_delay_ms(2);	
	return(0);
}
*/
// klasicke pripojenie LCD umozni aj test BF
unsigned char busy_flag(void){ // rd_BF  
	unsigned char pom = 0;
	LCD_CTRL_PORT &= ~(1<<LCD_RS_pin);	//  (RS = Low) 
	LCD_CTRL_PORT |= (1<<LCD_RW_pin);	//  (RW = High, read) 
  // port B, datove bity budu teraz input
	LCD_DATA_DDR &= ~((1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin));	// Datove piny nastavime na input, (Data pre disp)
	
	// Spravne by sa malo vycitavaj pred dobeznou hranou EN impulzu. Je tam urcity presah. Mozeme vycitat aj po dobeznej hrane.
	En_imp();
	pom = PORT_DATA_RD_H; // vycitam High nibble AC
	En_imp();
	pom |= PORT_DATA_RD_L; // vycitam Low nibble AC
	// datove bity zase output
	LCD_DATA_DDR |= (1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin);	// Datove piny nastavime na output (Data pre disp) 
	//if(pom & 0x80) return 1;	// display je busy
	//else 
	return pom;					// display je not busy
}

#endif
	

void zob_text(char *s){
	register unsigned char c;
	while((c = *s++))	lcd_data(c); // retazec konci "nulou"
}

void def_znak(unsigned char *ZnakArray,unsigned char kam) {	
	lcd_command(0x40|(kam << 3)); //nastavenie adresy znaku v CGRAM
	for(unsigned char i = 0; i < 8; i++) lcd_data( *(ZnakArray + i));		
}


/* ********************************************************	*/
/* vypis retazca na poziciu, resp. podla nasledovnych 		*/
/* formatovacich prikazov                    */
/*  : \r - prechod na novy riadok               */
/*  : \f - prechod na zaciatok displeja            */
/* ********************************************************   */
 void lcd_puts( const char *s)  /* definicia funkcie		*/
{
 // sem pride vas vlastny kod... 
}

#ifndef _Shield_LCD
int8_t lcd_read_AC(void){ // rd_BF  
	char pom_AC ;
	
	while((pom_AC = busy_flag( )) & 0x80);
	// kedze po BF = 0 este cca 4us sa nezmenil obsah AC
	// treba vycitat este raz 
	pom_AC = busy_flag( );
	return pom_AC;					// display not busy
	
}
#endif
/*
 * uart.h
 *
 * Created: 4/6/2022 11:26:15 AM
 * Author: Admin
 */ 


#ifndef UART_H_
#define UART_H_ 1
#include <avr/io.h>

#define F_CPU 16000000UL
#define B_R_9600

#ifdef B_R_9600
#define BAUDRATE    9600
#define BAUD_PRESCALE ((F_CPU + BAUDRATE * 4UL) / (BAUDRATE * 8UL) - 1UL)
#else
#define BAUDRATE    9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1) // vzorcek z datasheetu

#endif


void uart_init( void );
   
extern int uart_putchar(const char c);


char uart_getc( void );


#endif /* UART_H_ */
/*
 * uart.c
 *
 * Created: 4/6/2022 11:25:56 AM
 * Author: Admin
 */ 

#include "uart.h"
//#include "p_f.h"

void uart_init( void ){
	#ifdef B_R_115200
	UCSR0A |= (1<<U2X0);
	#endif
  // 0.1. UBRR0 = (unsigned char)BAUD_PRESCALE;     // Set baud rate: Load the UBRR register
  UBRR0 = (unsigned int)BAUD_PRESCALE;         // Set baud rate: Load the UBRR register
  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);           // Set format: 8data, 1stop bit 

  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);         // Enable receiver and transmitter
};

   
 int uart_putchar( const char c){
  if (c == '\n'){
	 uart_putchar( '\r' );
	 while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );
	/* Put data into buffer, sends the data */
	UDR0 = c;
  return 0;
 }

  while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) );         // Wait for empty transmit buffer 
	  // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it

   UDR0 = c;               // Echo back the modified received byte 
return 0;
};

void uart_puts( const char *s );
// treba dorobit

char uart_getc( void ){
	while (!(UCSR0A & (1 << RXC0)) );       // Wait for data to be received 
	  // Do nothing until data have been recieved and is ready to be read from UDR
   return(UDR0);                // Fetch the recieved byte 
};


Zbalený kompletný projekt

Zdrojový kód: Hlukomer.zip


Overenie

Vytvorime hluk a uvidime "reakciu" hlukomeru, na LCD mame vypisane "hodnoty hluku" v cislach a pomocou stupnice.

Tak isto vidime na konci videa to ze hodnoty idu do minusu a ne mame stupnicu, co znamena ze hlukomer nam ustalil na hodnote mensej ako 350, ktoru sme pouzili v kode, a musime sme ju zmensit, aby minimalnym/ustalenym vypisom bola nula, a potom znov zacat meranie.

Video: