Operácie

Generovanie tónov

Z SensorWiki

Verzia z 19:22, 30. január 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Generovanie tónov prostredníctvom pripojeného miniatúrneho reproduktora je veľmi obľúbené a využíva sa aj ako akustická signalizácia pri prekročení hraničných stavov, alebo ako alarm.

Pri použití miniatúrnych piezoreproduktorov si treba dať pozor na správny typ. V praxi sa veľmi často vyskytujú aj samobudené signazlizačné prvky - sirénky, ku ktorým stačí priviesť správne napájacie napätie a zvuk začnú generovať automaticky, pomocou zabudovaného oscilátora, najčastejšie naladeného na mechanickú rezonančnú frekvenciu meniča, takže obvykle aj účinnosť je výborná a hlasitosť ľahko presiahne desiatky dB.

My sa však v ďalšom budeme zaoberať len pasívnym meničom, čo je vlastne miniatúrny reproduktor, ktorý musíme vybudiť vhodnou frekvenciou, aby sme z neho dostali nejaký zvuk. Na prvý pohľad je to nevýhoda, ale takto môžeme generovať oveľa širšiu škálu zvukov. Nepočítajte však s nejakou hi-fi kvalitou, piezomeniče sú určené najmä na signalizáciu a nie na prehrávanie Carminy Burana.


Najjednoduchší program

/* ************************************************* 
* Arduino code for Passive buzzer / Piezo Speaker
*
*/

const int buzzer = 6;   // connect buzzer to Arduino pin 6

void setup(){
 pinMode(buzzer, OUTPUT); // set the buzzer pin as an output
}

void loop(){
 tone(buzzer, 1000);   // send 1000 Hz wave to the output
 delay(1000);       // and do it for 1 sec
 noTone(buzzer);     // stop frequency output
 delay(1000);       // again for 1 sec
 tone(buzzer, 2000, 500); // third parameter is length in ms
 delay(1000);       // in reality 1000 - 500
}
<