Operácie

Generovanie tónov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Vytvorená stránka „Generovanie tónov prostredníctvom pripojeného miniatúrneho reproduktora je veľmi obľúbené a využíva sa aj ako akustická signalizácia pri prekročení hranič…“)
 
Riadok 6: Riadok 6:
  
  
 +
== Najjednoduchší program ==
  
 +
 +
<tabs>
 +
<tab name="Arduino code"><source lang="arduino" style="background: LightBlue;">
 +
/* *************************************************
 +
* Arduino code for Passive buzzer / Piezo Speaker
 +
*
 +
*/
 +
 +
const int buzzer = 6;      // connect buzzer to Arduino pin 6
 +
 +
void setup(){
 +
  pinMode(buzzer, OUTPUT); // set the buzzer pin as an output
 +
}
 +
 +
void loop(){
 +
  tone(buzzer, 1000);      // send 1000 Hz wave to the output
 +
  delay(1000);            // and do it for 1 sec
 +
  noTone(buzzer);          // stop frequency output
 +
  delay(1000);            // again for 1 sec
 +
  tone(buzzer, 2000, 500); // third parameter is length in ms
 +
  delay(1000);            // in reality 1000 - 500
 +
}
 +
</source></tab>
 +
<tab name="AVR C-code"><source lang="c" style="background: LightBlue;">
 +
 +
</source></tab>
 +
<</tabs>
  
 
[[Category:AVR]][[Category:MIPS]]
 
[[Category:AVR]][[Category:MIPS]]

Verzia zo dňa a času 19:22, 30. január 2021

Generovanie tónov prostredníctvom pripojeného miniatúrneho reproduktora je veľmi obľúbené a využíva sa aj ako akustická signalizácia pri prekročení hraničných stavov, alebo ako alarm.

Pri použití miniatúrnych piezoreproduktorov si treba dať pozor na správny typ. V praxi sa veľmi často vyskytujú aj samobudené signazlizačné prvky - sirénky, ku ktorým stačí priviesť správne napájacie napätie a zvuk začnú generovať automaticky, pomocou zabudovaného oscilátora, najčastejšie naladeného na mechanickú rezonančnú frekvenciu meniča, takže obvykle aj účinnosť je výborná a hlasitosť ľahko presiahne desiatky dB.

My sa však v ďalšom budeme zaoberať len pasívnym meničom, čo je vlastne miniatúrny reproduktor, ktorý musíme vybudiť vhodnou frekvenciou, aby sme z neho dostali nejaký zvuk. Na prvý pohľad je to nevýhoda, ale takto môžeme generovať oveľa širšiu škálu zvukov. Nepočítajte však s nejakou hi-fi kvalitou, piezomeniče sú určené najmä na signalizáciu a nie na prehrávanie Carminy Burana.


Najjednoduchší program

/* ************************************************* 
* Arduino code for Passive buzzer / Piezo Speaker
*
*/

const int buzzer = 6;   // connect buzzer to Arduino pin 6

void setup(){
 pinMode(buzzer, OUTPUT); // set the buzzer pin as an output
}

void loop(){
 tone(buzzer, 1000);   // send 1000 Hz wave to the output
 delay(1000);       // and do it for 1 sec
 noTone(buzzer);     // stop frequency output
 delay(1000);       // again for 1 sec
 tone(buzzer, 2000, 500); // third parameter is length in ms
 delay(1000);       // in reality 1000 - 500
}
<