Operácie

Fotorezistor: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 10:18, 7. február 2021Balogh (diskusia | príspevky). . (590 bajtov) (+590). . (Vytvorená stránka „Podklady k fotorezistorom * toto je aj s meranim https://create.arduino.cc/projecthub/104109/photoresistor-characterization-f93e5d * https://learn.sparkfun.com/tutorial…“)