Operácie

ELSA Online: 9. Frekvenčný vstup

Z SensorWiki

Verzia z 14:45, 6. december 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Na dnešnom cvičení si ukážeme možnosti merania signálov, v ktorých je nositeľom informácie buď frekvencia, alebo strieda.

Úlohy

 • Navrhnite si oscilátor s obvodom 555 pracujúci na ľubovoľnej, vami vybranej frekvencii v rozsahu 2 Hz až 20 kHz.
 • Navrhnite príslušné hodnoty rezistorov R1, R2 a kondenzátora C. Ostatné súčiastky použite podľa odporúčania výrobcu.
 • Vypočítajte frekvenciu, TH a TL a plnenie.
 • Zmerajte hodnoty vášho obvodu a porovnajte.
 • Priložte fotku alebo video z merania.

Zapojovací diagram s drôtikmi pošlem len na požiadanie. Pokúste sa najprv zapojiť obvod podľa schémy zapojenia.


Schéma zapojenia

SchemaNE555.png

Schéma zapojenia je na nasledovnom obrázku. Zapojovací diagram s drôtikmi pošlem len na požiadanie. Pokúste sa najprv zapojiť obvod podľa schémy zapojenia.

Software

Nižšie nájdete software, potrebný na meranie. Keďže meriame frekvenciu a nie napätie, museli sme predošlé programy trocha upraviť. Ako obvykle, treba najprv preložiť a nahrať program do Arduina, potom spustiť program v Processingu. Nezabudnite nastaviť správny sériový port!

ELSA Screen09.png

Ukážka okna programu pre Processing, namerané hodnoty.

Časť programu vľavo, s posuvníkom tentoraz slúži na generovanie šírkovo modulovaného frekvenčného signálu na pine 3. Môžete ho použiť na otestovanie svojho pracoviska, prepojte na Arduino Nano vstup na PIN 2 s frekvenčným výstupom na PIN 3.

Ako obvykle, software si môžete ľubovoľne upravovať. A tiež máte k dispozícii aj všetko potrebné v jednom .zip archíve:

import processing.serial.Serial;  // kniznica pre seriovu komunikaciu s Arduinom
import g4p_controls.*;       // graficka kniznica pre posuvnik
import java.awt.Font;       // kniznica pre pracu s fontami

/* ***************************************************************** */
/* Tento riadok treba upravit podla toho, na ktorom porte je Arduino */
/* ***************************************************************** */
static final int PORT_INDEX = 1, BAUDS = 9600;

GCustomSlider VoltageSlider;    // posuvnik pre napatie
GLabel VoltageLabel;        // zobrazovanie hodnoty posuvnika

float adcValue0 = 0;        // value received from Serial 
float adcValue1 = 0;        // value received from Serial 
String Unit0="µs";         // jednotky pre prvy kanal
String Unit1="µs";         // jednotky pre druhy kanal
// String Unit="kΩ";
// String Unit="°C";        // can use Unicode chars directly

Serial myPort;
PFont Segment, Units; 

boolean writeFlag=false;   
PrintWriter logFile;

void setup()       // Setup the display window 
 {
 size(910, 380);     // Size of the window
 Segment = createFont("DSEG7Classic-BoldItalic.ttf", 112); // Assign fonts and size 
 Units = createFont("Arial", 40);
 textFont(Segment);
 textAlign(RIGHT);    // Text align 
 fill(250, 250, 0);    // Font color is yellow = red + green

 logFile = createWriter("myData.txt");


 println(Serial.list());  // List all the available serial ports
 // Then open the port you're using, my is the first, i.e. '0'
 myPort = new Serial(this, Serial.list()[PORT_INDEX], BAUDS);
 // don't generate a serialEvent() unless you get a newline character:
 myPort.bufferUntil('\n');
 
 
 VoltageLabel = new GLabel(this, 0, 0, 130, 80);
 VoltageLabel.setTextAlign(GAlign.CENTER, GAlign.MIDDLE);
 VoltageLabel.setText("Output 3");
 VoltageLabel.setOpaque(false);
 VoltageLabel.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 24));

 //=============================================================
 // Slider with another custom skin
 // constructor is `Parent applet', the x, y position and length
 VoltageSlider = new GCustomSlider(this, 20, 350, 260, 80, "purple18px");
 // show     opaque ticks value limits
 VoltageSlider.setShowDecor(false, true, true, true);
 VoltageSlider.setShowValue(true); 
 VoltageSlider.setNbrTicks(6);
 VoltageSlider.setStickToTicks(false);
 VoltageSlider.setEasing(10);
 VoltageSlider.setLimits(0.0f, 0f, 100.0f); // init value, min, max
 VoltageSlider.setNumberFormat(G4P.DECIMAL, 0);
 VoltageSlider.setTextOrientation(G4P.ORIENT_RIGHT);
 VoltageSlider.setRotation(-PI/2);

}

void draw()       // Let's start to display
{           
 background(0, 0, 0);  // set the background color black

 textFont(Units);    // nastav farbu a cislo kanala
 fill(0, 250, 0); 
 text("T", 180, 150);
 text("H", 210, 165);
 fill(250, 0, 0); 
 text("T", 180, 350);
 text("L", 210, 365);

 textFont(Segment);   // zobraznie samotnej veliciny
 fill(20, 30, 20);    // grey
 text("8888888", 850, 150);
 fill(0, 250, 0); 
 text((int)adcValue0, 850, 150);
 fill(30, 20, 20);    // grey
 text("8888888", 850, 350);
 fill(250, 0, 0); 
 text((int)adcValue1, 850, 350);
             // musime nahradit v stringu des. ciarku bodkou 
 
 textFont(Units);    // zobraz prislusne jednotky
 fill(0, 250, 0); 
 text(Unit0, 895, 65);
 fill(250, 0, 0); 
 text(Unit1, 895, 265);
 
 
 // write data to text file
 if (writeFlag)
  { 
   logFile.println(adcValue0 + ";" + adcValue1);
   writeFlag=false;
  } 
}

/* Toto je kod, ktory sa vykona ak pride nieco po seriovej linke */

void serialEvent(Serial port) {
 
 String data=port.readStringUntil('\n'); // precitaj vsetko po koniec riadku
 
 if(data!=null) {
  String[] vals = split(trim(data),','); // rozdel data podla ciarky
 
  if(vals.length==2){
   // adcValue0 = map(int(vals[0]), 0, 1023, 0, 5); // prevod 0-1023 na 0-5 Volt
   // adcValue1 = map(int(vals[1]), 0, 1023, 0, 5);
   adcValue0 = int(vals[0]); 
   adcValue1 = int(vals[1]); 

  }
 }
}


/* Tento kod sa zavola vzdy, ked niekto pohybe posuvnikom */ 
public void handleSliderEvents(GValueControl slider, GEvent event) { 
 String dcValueS;
 float dcValueF;
 int dcValueN;
 
 if (slider == VoltageSlider)     // je to ten spravny posuvnik?
  if (event == GEvent.VALUE_STEADY) // ak uz prestnes hybat posuvatkom
   {    
    VoltageLabel.setText(VoltageSlider.getValueS() + " %");
    dcValueS = VoltageSlider.getValueS();
    dcValueS = dcValueS.replace(',', '.');
    dcValueF = float(dcValueS);
    dcValueF = map(dcValueF, 0.0, 100.0, 0.0, 255.0);
    dcValueN = int(dcValueF);
    println(VoltageSlider.getValueS() + "  " + dcValueN + "  " + event);
    myPort.write(dcValueN);  // toto posle Arduinu po seriovej linke data
    // myPort.write('\n');
    writeFlag=true;
   } 
}

/* Tento kod sa vyvola vzdy, ked niekto stlaci nejaky klaves */
void keyPressed() 
{
 if ((key == ENTER)) 
 {
  logFile.flush(); 
  logFile.close();
  }
}
/* Program for communication with Processing: sends measured TH and TL and setd D3 pwm output */

 int freqIn = 2;     // vstup meranej frekvencie je na PIN 2
 
 int incomingByte = 0;  // premenna na data z Processingu
 unsigned long duration; // premenna v ktorej mame nameranu dlzku impulzu

void setup() 
{
 pinMode(3,OUTPUT);    // pin 3 sluzi na pomocny vystup PWM 
 pinMode(freqIn, INPUT); // toto bude vstup meraneho signalu
 Serial.begin(9600);   // data posielame po seriovej linke 9600 bps
 while (!Serial) 
 { 
  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 }
}

void loop() {
 duration = pulseIn(freqIn, HIGH, 2000000L); // zmeraj dlzku TH a cakaj max. 2 sekundy
 Serial.print(duration);
 Serial.print(",");
 
 duration = pulseIn(freqIn, LOW, 2000000L); // zmeraj dlzku TL a cakaj max. 2 sekundy
 Serial.println(duration);
 
 delay(300);                 // data staci posielat 3x za sekundu
}


void serialEvent()             // tato funkcia sa zavola ak z Processingu nieco pride
{
 while (Serial.available()) 
 {
  incomingByte = Serial.read();     // data precitame
  analogWrite(3,incomingByte);      // a posleme na PIN3
 }
}

Datasheety