Operácie

ELSA Online: 8. Digitálne vstupy

Z SensorWiki

Verzia z 12:22, 13. december 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Software)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Digitálne vstupy

Problém: mikroprocesorová riadiaca jednotka potrebuje informáciu o zopnutí spínača. Vstupom je teda napätie 0/12 V, výstup musí byť vhodný pre mikroprocesor, teda 0/5 V.

Nevhodné riešenie:

Odporový delič

 • Schéma zapojenia a zadanie príkladu
 • Úlohy:
  • vypočítajte veľkosti odporov R1 a R2
  • zistite cenu vášho návrhu
  • skontrolujte stratový výkon

Preto použijeme radšej galvanicky oddelený vstup s optočlenom.

Digitálne vstupy, galvanické oddelenie

Úlohy:

 • najprv vypočítajte hodnoty súčiastok,
 • potom zapojte obvod na skúšobnej doštičke,
 • na záver zmerajte, či ste dosiahli požadované parametre.


Výpočty zopakujte podľa pokynov cvičiaceho pre vaše konkrétne zadanie a súčiastky. Po výbere najbližšej vhodnej náhrady návrh prepočítajte. Po zapojení na skúšobnej doštičke zmerajte

 • prúd pretekajúci obvodom na primárnej aj sekundárnej strane - použite meranie napätia na rezistore a dopočítajte prúdy
 • prevodovú charakteristiku - t.j. závislosť výstupného napätia od napätia na výstupe, zmerajte ju smerom nahor i nadol.

ELSA Schema04-02.png

ELSA SchemaZapojenia04-02.png


Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia na meranie charakteristík diód bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)