Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory

Z SensorWiki

Verzia z 08:34, 12. november 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Meranie s tranzistorom

Návod:

Postup a analýza merania boli podrobne vysvetlené, tu si môžete naviac stiahnuť slajdy z cvičenia.


Schémy zapojenia

Súbor:E/LSA SchemaZapojenia07-01.png
Obr. 1. Schémy zapojenia pre analýzu a meranie.

Úloha 1.:
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode Ufil (podľa obr. 1a), ak fPWM = 490 Hz, 980 Hz a 62,5 kHz. Predpokladáme, že filter R1, C1 je nezaťažený.


Úloha 2.:
Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?


Úloha 3.:
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V. Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?


Úloha 4.:
Zmerajte VA charakteristiky modrej LED diódy a Zenerovej diódy v oboch smeroch. Rozsah prúdov 0 až 20 mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VA charakteristiku zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?


Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)