Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory

Z SensorWiki

Verzia z 18:38, 10. november 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Meranie s tranzistorom

Návod: Médiá:ELSA_cvicenie07.pdf Slajdy z cvičenia


Schémy zapojenia


ELSA SchemaZapojenia07-01.png


Úloha 1.:
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode Ufil (podľa obr. a), ak fPWM = 490 [Hz], 980 Hz a 62.45 kHz.


Úloha 2.:
Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?


Úloha 3.:
V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V. Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?


Úloha 4.:
Zmerajte VA charakteristiky modrej LED diódy a Zenerovej diódy v oboch smeroch. Rozsah prúdov 0 až 20 mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VA charakteristiku zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?


Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)