Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 12: Riadok 12:
 
'''Úloha  1.:'''  
 
'''Úloha  1.:'''  
 
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode <math>U_fil</math> (podľa obr. a),  
 
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode <math>U_fil</math> (podľa obr. a),  
ak <math>f_PWM = 490 [\mbox{Hz}]</math>, 980 Hz a 62.45 kHz.
+
ak f<sub>PWM</sub> = 490 [Hz], 980 Hz a 62.45 kHz.
  
 
'''Úlohy 2.:'''  
 
'''Úlohy 2.:'''  

Verzia zo dňa a času 17:12, 10. november 2021

Meranie s tranzistorom

Návod: Médiá:ELSA_cvicenie07.pdf Slajdy z cvičenia


Schémy zapojenia


ELSA SchemaZapojenia07-01.png


Úloha 1.: Vypočítajte zvlnenie signálu v bode Syntaktická analýza (parsing) neúspešná (Chýbajúci program <code>texvc</code>; konfigurácia je popísaná v math/README.): U_fil (podľa obr. a), ak fPWM = 490 [Hz], 980 Hz a 62.45 kHz.

Úlohy 2.: Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?

Úloha 3.: V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V. Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?

Úlohy 4.: Zmerajte VA charakteristiky: Modrej LED diódy a zenerovej diódy v oboch smeroch. Rozsah prúdov 0 až 20mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VAch zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?

Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)