Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Meranie s tranzistorom)
Riadok 1: Riadok 1:
 
== Meranie s tranzistorom ==
 
== Meranie s tranzistorom ==
 +
 +
'''Návod:''' [[Médiá:ELSA_cvicenie07.pdf Slajdy z cvičenia]]
 +
 +
 +
'''Schémy zapojenia'''
  
  
Riadok 5: Riadok 10:
  
  
Úloha  1.:  
+
'''Úloha  1.:'''
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode U_fil (podľa obr. a), ak f_PWM = 490Hz, 980 Hz a 62.45 kHz.
+
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode U_fil (podľa obr. a),  
 +
ak f_PWM = 490Hz, 980 Hz a 62.45 kHz.
  
Úlohy 2.:  
+
'''Úlohy 2.:'''
 
Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j.  UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND,  a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V).  „Vybrali sme“ RB = 1k.  
 
Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j.  UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND,  a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V).  „Vybrali sme“ RB = 1k.  
 
Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?  
 
Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?  

Verzia zo dňa a času 17:06, 10. november 2021

Meranie s tranzistorom

Návod: Médiá:ELSA_cvicenie07.pdf Slajdy z cvičenia


Schémy zapojenia


ELSA SchemaZapojenia07-01.png


Úloha 1.: Vypočítajte zvlnenie signálu v bode U_fil (podľa obr. a), ak f_PWM = 490Hz, 980 Hz a 62.45 kHz.

Úlohy 2.: Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?

Úloha 3.: V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V. Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?

Úlohy 4.: Zmerajte VA charakteristiky: Modrej LED diódy a zenerovej diódy v oboch smeroch. Rozsah prúdov 0 až 20mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VAch zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?

Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)