Operácie

ELSA Online: 7. Tranzistory: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Katalógové údaje (datasheet))
(Meranie s tranzistorom)
Riadok 6: Riadok 6:
  
 
Úloha  1.:  
 
Úloha  1.:  
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode U_fil, ak  
+
Vypočítajte zvlnenie signálu v bode U_fil (podľa obr. a), ak f_PWM = 490Hz, 980 Hz a 62.45 kHz.
f_PWM = 490Hz, 980 Hz a 62.45 kHz.
 
  
 
Úlohy 2.:  
 
Úlohy 2.:  
Riadok 21: Riadok 20:
 
Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V.
 
Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V.
 
Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VAch zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?
 
Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VAch zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?
 
  
 
== Software ==
 
== Software ==

Verzia zo dňa a času 12:58, 10. november 2021

Meranie s tranzistorom

ELSA SchemaZapojenia07-01.png


Úloha 1.: Vypočítajte zvlnenie signálu v bode U_fil (podľa obr. a), ak f_PWM = 490Hz, 980 Hz a 62.45 kHz.

Úlohy 2.: Maximálna teoretická hodnota IE = 48 mA (tranzistor plne vybudený, t.j. UCE = 0,2 V). A1 skratneme na GND, a Ufil = 5,0 V (Priamo pripojíme na 5V). „Vybrali sme“ RB = 1k. Vysvetlite PREČO nenameriame na Emitore (A0) napätie blízke 5V, teda 5 V – 0,2 V = 4,8V?

Úloha 3.: V predchádzajúcej úlohe zabudneme pripojiť na kolektor 5V. Vysvetlite prečo nameriame na emitore napätie A0 = (cca) 0,38V?

Úlohy 4.: Zmerajte VA charakteristiky: Modrej LED diódy a zenerovej diódy v oboch smeroch. Rozsah prúdov 0 až 20mA. Ufil generujeme ako filtrovaný PWM signál v intervale 0 až 5V. Vysvetlite, prečo sa Vám nepodarí namerať VAch zenerovej diódy v závernom smere v celom rozsahu prúdu?

Software

Na meranie použijeme softvér z predošlého cvičenia bezo zmeny.

Katalógové údaje (datasheet)