Operácie

ELSA Online: 1. Označovanie súčiastok

Z SensorWiki

Verzia z 08:32, 2. november 2020, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Úloha 1: Identifikácia súčiastok

V tomto zdieľanom priečinku máte celkový pohľad na sadu 24 komponentov, pričom sme vám odfotili pod mikroskopom každú z nich tak, aby bolo prípadné označenie (ak tam nejaké bolo) čo najlepšie čitateľné. Ku každej súčiastke vyplňte jeden riadok v tabuľke, kde uvediete názov súčiastky (odpor, dióda,...), jej hodnotu, ak má (1kOhm, 10mH,...) a prípadne typ (2N2222, TC307,...). Do ďalšieho stĺpca uveďte ďalší dôležitý parameter (napr. u kondenzátorov max. napätie, u diódy max. prúd, u odporu stratový výkon a pod.) a do posledného stĺpca uveďte (ak viete) načo sa súčiastka používa.

Tu nájdete tabuľku: [TABUĽKA na vyplnenie]

Ak súčiastku nepoznáte, neviete identifikovať, napíšte do daného riadku NEVIEM. Zistíme tak aspoň, čomu sa treba počas semestra venovať podrobnejšie.


Linky na značky, farebné kódy a pod. nájdete tu: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok

ELSAidentifikaciaSuciastok.jpg


Úloha 2: odporový delič

Napájacie napätie bude 24V. Výstupné napätie [V] bude rovnaké, ako počet písmen vášho priezviska, prúd cez delič [mA] bude rovnaký ako počet písmen vášho krstného mena.

Vypočítajte veľkosti odporov R1 a R2. Vypočítané hodnoty nahraďte najbližšími z radu E12. Znovu vypočítajte výstupné napätie a vypočítajte odchýlku od požadovanej hodnoty v % Skontrolujte stratový výkon a určte pre aký výkon potrebujete rezistory z množiny {0,25W, 0,5W, 1W, 2W, 5W, 10W} Zistite cenu vášho návrhu

Vypočítané hodnoty vložte do tabuľky a odozvdajte.