Operácie

ELSA: Bezpečnosť a schematické značky: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok)
Riadok 22: Riadok 22:
 
* https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/capacitors/capacitor-codes-markings.php
 
* https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/capacitors/capacitor-codes-markings.php
 
* https://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_5.html
 
* https://www.electronics-tutorials.ws/capacitor/cap_5.html
 +
* http://web.mit.edu/rec/Handouts/capacitors.pdf
 +
* TESLA: http://www.bastler.cz/znaceni-kondenzatoru-tesla/
 +
  
  

Verzia zo dňa a času 11:53, 5. október 2020

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok


1️⃣ Úloha: prezrite si pridelené súčiastky a pokúste sa ich identifikovať. Spracujte výsledok do tabuľky. Okrem typu súčiastky určite aj jej hodnotu, napr. pomocou farebného pásikového kódu.

2️⃣ Odporový delič

 • Schéma zapojenia a zadanie príkladu
 • Úlohy:
  • vypočítajte veľkosti odporov R1 a R2
  • vypočítané hodnoty nahraďte najbližšími z radu E12
  • znovu vypočítajte výstupné napätie a vypočítajte odchýlku od požadovanej hodnoty v %
  • skontrolujte stratový výkon a určte pre aký výkon potrebujete rezistory z množiny {0,25W, 0,5W, 1W, 2W, 5W, 10W}
  • zistite cenu vášho návrhu