Operácie

ELSA

Z SensorWiki

Verzia z 10:43, 7. január 2019, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Prednášky 2018)

Stránka predmetu v AISe: http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=313835

Rok 2018:

DOTAZNÍK k predmetu http://goo.gl/forms/cVv0edeUk0


Skúška -- Riadny termín: 8. 1. 2019 o 11:00 v D-101 / Opravný termín: 23. 1. 2019 o 8:00 v D-101


Prednášky v PONDELOK 8:00 - 10:30 v BC-35

Cvičenia v STREDU 17:00 - 18:40 a PIATOK 8:00 - 9:40 v D-212


Vyučujúci:

 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. - prednášajúci
 • Ing. Richard Balogh, PhD. - cvičenia
 • doc. Ing. Peter Drahoš, PhD. - garant predmetu


Prednášky 2018

 1. Prednáška 17. 09. Elektrické systémy vozidla, rozvod, napájanie.
 2. Prednáška 24. 09. Kľudový prúd vozidla, kabeláž, ideálne a reálne komponenty (R, L, C)
 3. Prednáška 05. 10. Polovodiče, diódy (D, ZD, LED, optočlen)
 4. Prednáška 12. 10. Tranzistory a operačné zosilňovače
 5. Prednáška 19. 10. Aplikácie operačných zosilňovačov
 6. Prednáška 26. 10. Filter, usmerňovač, reléový regulátor
 7. Prednáška 02. 11. Akčné členy, jednosmerný motor
 8. Prednáška 09. 11. DC/DC meniče
 9. Prednáška 16. 11. A/D prevodník, zbernica i2c, watchdog Prednáška II
 10. Prednáška 23. 11. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti
 11. Prednáška     30. 11. Exkurzia
 12. Prednáška  7. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti II.
 13. Prednáška Automobilové zbernice
 --> Všetky prednášky...

Cvičenia 2018

 1.  19.9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok
 2.  26.9. Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov
 3.   5.10. Polovodičové diódy
 4. 12.10. Digitálne vstupy
 5. 19.10. RC Filter
 6. 26.10. Operačné zosilňovače I.
 7.   2.11. Operačné zosilňovače II.
 8.   9.11. Jednosmerné motory
 9. 16.11. Krokové motory
 10. 23.11. Tranzistory
 11. 30.11. Exkurzia VW Slovakia
 12.   7.12. Snímače otáčok
 13. 14.12. o 10:00 Náhradné cvičenie pre tých, ktorí sa nezúčastnili exkurzie.


Rozličné

Domáce úlohy

Úloha 1: Pokúste sa vypočítať tento príklad zo súťaže Náboj pre základné školy:

ELSA DomacaUloha01.png


Úloha 2: Pokúste sa odvodiť vzťah pre výstupný prúd v zapojení podľa obrázku:

ELSA DomacaUloha02.png

Úloha 3: Mobilný robot na Marse je natočený smerom na východ. Ultrazvukový otočný senzor zmeral objekty, ktoré treba preskúmať v nasledovných troch smeroch (uvedená je vždy séria niekoľkých meraní v stupňoch):

 • a) 85, 95, 110, 90
 • b) 350, 360, 0, 10
 • c) 350, 360, 10, 360

Všetky tri sa nachádzajú vo vzdialenosti 100 m. Vypočítajte priemernú hodnotu a smerodajnú odchýlku a na základe toho rozhodnite:
Ktorým smerom sa má vydať na prieskum, aby minul čo najmenej času a energie na otáčanie?


Technické vybavenie

Zoznam prístrojov a návody na ich používanie nájdete na samostatnej stránke


Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky


Literatúra