Operácie

ELSA: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cvičenia 2019)
(Odstránený obsah stránky)
Riadok 1: Riadok 1:
Stránka predmetu v AISe:  http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=313835
 
  
'''Rok 2019:'''
 
 
 
* 12.11.2019 Hodnotenie: body za odovzdané referáty nájdete v [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Xk9VsGg3xEo5KziT8hubPJT1WCFUwwzpuEZSCp8YR_w/edit?usp=sharing TABUĽKE].
 
 
DOTAZNÍK k predmetu  http://goo.gl/forms/cVv0edeUk0
 
 
'''Skúška -- ''' Riadny termín: 8. 1. 2020 / Opravný termín: 6. 2. 2020
 
 
 
Prednášky v UTOROK 8:00 - 10:30 v AB-35
 
 
Cvičenia v STREDU 9:00 - 10:40 a 11:00 - 12:40 v D-208
 
 
 
'''Vyučujúci:'''
 
 
* Ing. Štefan Chamraz, PhD. - prednášajúci, cvičenia
 
* Ing. Richard Balogh, PhD. - cvičenia
 
 
 
= Prednášky 2019 =
 
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska01.pdf Prednáška] '''24. 09.''' Elektrické systémy vozidla, rozvod, napájanie.
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska02.pdf Prednáška] '''01. 10.''' Kľudový prúd vozidla, kabeláž, ideálne a reálne komponenty (R, L, C)
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska03.pdf Prednáška] '''08. 10.''' Polovodiče, diódy (D, ZD, LED, optočlen)
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska04.pdf Prednáška] '''15. 10.''' Tranzistory a operačné zosilňovače
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska05.pdf Prednáška] '''22. 10.''' Aplikácie operačných zosilňovačov
 
# Prednáška '''    29. 10.''' ''nebola''
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska06.pdf Prednáška] '''05. 11.''' Filter, usmerňovač, reléový regulátor
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska07.pdf Prednáška] '''12. 11.''' Akčné členy, jednosmerný motor
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska08.pdf Prednáška] '''19. 11.''' DC/DC meniče
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska09a.pdf Prednáška] '''26. 11.''' A/D prevodník, zbernica i2c, watchdog  [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska09b.pdf Prednáška II] <FONT Color="grey">
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska10.pdf Prednáška] '''03. 12.''' Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska11.pdf Prednáška] '''10. 12.''' Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti II.
 
# [http://senzor.robotika.sk/elsa/prednaska12.pdf Prednáška] '''Samoštúdium''' Automobilové zbernice
 
</FONT>
 
 
 
  [http://senzor.robotika.sk/elsa --> Všetky prednášky...]
 
 
= On-line cvičenia 2020 =
 
 
# [[ELSA Online: 1. Označovanie súčiastok]]
 
# '''&nbsp;2.10.''' [[ELSA: Batérie a vodiče|Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov]]
 
# '''&nbsp;&nbsp;9.10.''' [[Polovodičové diódy]]
 
# '''16.10.''' [[Digitálne vstupy]]
 
# '''23.10.''' [[RC Filter]]
 
# '''30.10.''' cvičenie nebolo
 
# '''&nbsp;&nbsp;6.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače I.]]
 
# '''13.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače II.]] + doplňujúce [http://senzor.robotika.sk/elsa/cvicenie07a.pdf materiály k cvičeniu]
 
# '''20.11.''' [[Jednosmerné motory]]
 
# '''27.11.''' [[Krokové motory]]
 
# '''&nbsp;&nbsp;4.12.''' [[MEMS_Cvičenie_8|Ultrazvukové snímače]]
 
# '''11.12.''' Analýza a syntéza:
 
## [http://senzor.robotika.sk/elsa/cvicenie07a.pdf Návrh meracieho kanála pre magnetickú levitáciu].
 
## [http://senzor.robotika.sk/elsa/cvicenie07a.pdf Vyhodnotenie rýchlosti, polohy]. <FONT Color="grey"><BR>--------------
 
# '''xx.12.''' [[Tranzistory]]
 
# '''xx.12.''' [[Snímače otáčok]]
 
# '''xx.12.''' <S>Exkurzia VW Slovakia</S>
 
 
 
<FONT Color="grey">
 
= Cvičenia 2019 =
 
 
# '''&nbsp;25.9.''' [[ELSA: Bezpečnosť a schematické značky|Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok]]
 
# '''&nbsp;2.10.''' [[ELSA: Batérie a vodiče|Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov]]
 
# '''&nbsp;&nbsp;9.10.''' [[Polovodičové diódy]]
 
# '''16.10.''' [[Digitálne vstupy]]
 
# '''23.10.''' [[RC Filter]]
 
# '''30.10.''' cvičenie nebolo
 
# '''&nbsp;&nbsp;6.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače I.]]
 
# '''13.11.''' [[Operačné zosilňovače|Operačné zosilňovače II.]] + doplňujúce [http://senzor.robotika.sk/elsa/cvicenie07a.pdf materiály k cvičeniu]
 
# '''20.11.''' [[Jednosmerné motory]]
 
# '''27.11.''' [[Krokové motory]]
 
# '''&nbsp;&nbsp;4.12.''' [[MEMS_Cvičenie_8|Ultrazvukové snímače]]
 
# '''11.12.''' Analýza a syntéza:
 
## [http://senzor.robotika.sk/elsa/cvicenie07a.pdf Návrh meracieho kanála pre magnetickú levitáciu].
 
## [http://senzor.robotika.sk/elsa/cvicenie07a.pdf Vyhodnotenie rýchlosti, polohy]. <BR>--------------
 
# '''xx.12.''' [[Tranzistory]]
 
# '''xx.12.''' [[Snímače otáčok]]
 
# '''xx.12.''' <S>Exkurzia VW Slovakia</S>
 
<!--
 
# '''xx.12. o 10:00''' Náhradné cvičenie pre tých, ktorí sa nezúčastnili exkurzie.## Prihlasovanie na exkurziu: https://doodle.com/poll/dxcb82yfih2usntm
 
## Miesto stretnutia: 48.2366950N, 16.9906511E ([https://en.mapy.cz/s/2cOpb mapa])
 
## [http://senzor.robotika.sk/elsa/exkurzieVW.pdf Pokyny a podmienky]<BR>[[Súbor:MontaznaHalaH3.jpg|500px]]
 
-->
 
</FONT>
 
 
=== Technické vybavenie ===
 
 
Zoznam prístrojov a návody na ich používanie nájdete na [[ELSA Technické vybavenie|samostatnej stránke]]
 
 
<!--
 
 
== Rozličné ==
 
 
=== Domáce úlohy ===
 
 
'''Úloha 1:''' Pokúste sa vypočítať tento príklad zo súťaže Náboj pre základné školy:
 
 
[[Súbor:ELSA_DomacaUloha01.png|400px]]
 
 
 
'''Úloha 2:''' Pokúste sa odvodiť vzťah pre výstupný prúd v zapojení podľa obrázku:
 
 
[[Súbor:ELSA_DomacaUloha02.png]]
 
 
'''Úloha 3:''' Mobilný robot na Marse je natočený smerom na východ. Ultrazvukový otočný senzor zmeral
 
objekty, ktoré treba preskúmať  v nasledovných troch smeroch (uvedená je vždy séria niekoľkých meraní v stupňoch):
 
* a) 85, 95, 110, 90
 
* b) 350, 360, 0, 10
 
* c) 350, 360, 10, 360
 
Všetky tri sa nachádzajú vo vzdialenosti 100 m. Vypočítajte priemernú hodnotu a smerodajnú odchýlku a na základe
 
toho rozhodnite:<BR>
 
Ktorým smerom sa má vydať na prieskum, aby minul čo najmenej času a energie na otáčanie?
 
 
-->
 
 
= Referáty 2019 =
 
 
Zoznam zadaní na záverečnú prácu z predmetu ELSA. Z predložených materiálov spracujte písommný referát v rozsahu
 
minimálne 2-3 strany A4.
 
 
# Strelka, Jakub: Plagiát ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-strelka.pdf Krokové motory].''<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00907a.pdf Stepping Motors Fundamentals] Nepriznaný zdroj: [http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-krajcirovic.pdf Bakalárska práca Krajčirovič]
 
# Michalík, Martin: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-michalik.pdf Výkonové DC – DC meniče]''<BR> Zdroj: [http://www.eng.auburn.edu/~vagrawal/COURSE/READING/LOWP/Erikson_DC_2_DC.pdf DC-DC Power Converters]
 
# Beňušková, Michaela: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-benuskova.pdf Ultrazvukové parkovacie senzory].''<BR> Zdroj: [https://www.bosch-mobility-solutions.com/media/global/products-and-services/passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/driver-assistance-systems/construction-zone-assist/product-data-sheet-ultrasonic-sensors-generation-6.pdf Bosch ultrasonic-based driver assistance systems]
 
# Kysela, Enriko: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-kysela.pdf LIN protokol a jeho implementácia]''.<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/doc7548.pdf AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers]
 
# Szekereš, Róbert: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-szekeres.pdf Senzory pre spätnoväzobné riadenie jednosmerných motorov]''.<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00894a.pdf Motor Control Sensor Feedback Circuits]
 
# Račkay, Juraj: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-rackay.pdf Servo riadenie jednosmerného motora].''<BR>  Zdroj: [https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00532c.pdf Servo Control of a DC-Brush Motor]
 
# Magnússon, Alexander E.: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-magnusson.pdf Latchovanie BOTS (Brake Over-Travel Switch)]''. Pôvodná práca.
 
# Záňová, Zuzana: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-zanova.pdf Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)].''<BR> Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SP370-23-156-0-DS-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d462625a528f01629624a72f6341 Tire Pressure Monitoring Sensor]
 
# Žabka, Juraj : ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-zabka.pdf iGMR senzor otáčok kolies].''<BR>  Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE5041PLUSC-DataSheet-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d46265f064ff016632437f574f75 iGMR based Wheel Speed Sensor]<BR><BR>
 
# Kubík, Peter: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-kubik.pdf Jednosmerné motory ].''<BR>  Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00905b.pdf Brushed DC Motor Fundamentals]
 
# Chrobák, Martin: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-chrobak.pdf Riadiaca jednotka airbagového systému].''<BR>  Zdroj: [https://www.jstor.org/stable/44699513?seq=1 Safe-by-Wire: The Leading Edge in Vehicle Airbag Control]
 
# Elek, Maté: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-elek.pdf Vstrekovacia tryska druhu MPi].''<BR>  Zdroj: [http://www.ti.com/lit/an/slit112/slit112.pdf Automotive Fuel Injection Control]
 
# Hatvany, Denis: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-hatvany.pdf Olovené akumulátory].''<BR>  Zdroj: [https://www.power-sonic.com/wp-content/uploads/2018/12/Technical-Manual.pdf Sealed Lead Acid Batteries Technical Manual]
 
# Hutta, Marek: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-hutta.pdf Výber a aplikácia filtračných kondenzátorov].''<BR> Zdroj:  [https://www.renesas.com/eu/en/doc/application-note/an1325.pdf Choosing and Using Bypass Capacitors]
 
# Ürge, Andrej: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-urge.pdf Nahradenie relé smart switch-mi v automobilovom priemysle].''<BR>  Zdroj: [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Relay_replacement_within_automotive-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626bb628d7016be15ad4802463 Relay replacement within automotive powerdistribution]
 
# Janák, Patrik: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-janak.pdf Parkovací senzor a asistent].''<BR>  Zdroj: [https://ieeexplore.ieee.org/document/4621296 Parking Space Detection Using Ultrasonic Sensor in Parking Assistance System]
 
# Ifka, Ján: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-ifka.pdf Autobatéria].''<BR>  Zdroj: [https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0954407013485567 A review of current automotive battery technology and future prospects]
 
# Varga, Zoltán: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-varga.pdf Adaptívny tempomat].''<BR>  Zdroj: [https://cecas.clemson.edu/~avahidi/wp-content/uploads/2016/11/ieee2003vahidi.pdf Research Advances in Intelligent Collision Avoidanceand Adaptive Cruise Control]
 
# Sulčan, Martin: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-sulcan.pdf Systém kontroly tlaku v pneumatikách].''<BR>  Zdroj:  A Second Generation In-Car Tire Pressure Monitoring System Based on Wireless Passive SAW Sensors.
 
# Paulen, Radovan: ''[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-paulen.pdf Otázky ohľadom napäťového rozsahu operačných zosiľňovačov].''<BR>  Zdroj: [https://exhibitors.electronica.de/download/1121_11_8_2860_8_1_800/2860_texasinstruments_thesignal.pdf The Signal. Chapter I-III]
 
 
<BR>Voľné zadania<BR>
 
# [https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-LITIX_Basic_LED_Driver-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf?fileId=5546d46258fc0bc101596e80cbba4069 Infineon LITIX Basic Driver Family]
 
# [http://www.ti.com/lit/an/snva112a/snva112a.pdf Method for Calculating Output Voltage Tolerances in Adjustable Regulators]
 
# [http://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf Effect of Resistor Tolerances on Power Supply Accuracy]
 
# [http://www.ti.com/lit/an/slyt120/slyt120.pdf Worst-case design of op amp circuits]
 
# [http://www.ti.com/lit/an/snva717/snva717.pdf Automotive Line Transient Protection Circuit]
 
# [https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/1f/d7/fc/6d/2e/27/48/98/CD00181783.pdf/files/CD00181783.pdf/jcr:content/translations/en.CD00181783.pdf Protection of automotive electronics from electrical hazards]
 
# [http://www.ti.com/lit/an/slaa148a/slaa148a.pdf Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits]
 
# [https://exhibitors.electronica.de/download/1121_11_8_2860_8_1_800/2860_texasinstruments_thesignal.pdf The Signal. Chapter I-III]
 
# [https://exhibitors.electronica.de/download/1121_11_8_2860_8_1_800/2860_texasinstruments_thesignal.pdf The Signal. Chapter IV-VI]
 
 
== Literatúra ==
 
 
* Ribbens, William: ''[https://www.elsevier.com/books/understanding-automotive-electronics/ribbens/978-0-12-810434-7 Understanding Automotive Electronics]''. ''An Engineering Perspective.'' 8th Edition, Butterworth-Heinemann, 2017. ISBN 9780128104347
 
 
 
 
[[Category:ELSA]]
 
 
Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu '''KEGA 011STU-4/2015''' s názvom ''Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky''
 

Verzia zo dňa a času 09:24, 3. október 2021