Operácie

ELSA: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Referáty 2019)
(Referáty 2019)
Riadok 107: Riadok 107:
 
minimálne 2-3 strany A4.  
 
minimálne 2-3 strany A4.  
  
# Strelka, Jakub: -- Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00907a.pdf Stepping Motors Fundamentals]
+
# Strelka, Jakub: [http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-strelka.pdf Plagiát]<BR> Zdroj: [http://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00907a.pdf Stepping Motors Fundamentals]
 +
[http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/elsa2019-krajcirovic.pdf Nepriznaný zdroj]
 
# Michalík, Martin: [http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/.pdf R] Zdroj: [http://www.eng.auburn.edu/~vagrawal/COURSE/READING/LOWP/Erikson_DC_2_DC.pdf DC-DC Power Converters]
 
# Michalík, Martin: [http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/.pdf R] Zdroj: [http://www.eng.auburn.edu/~vagrawal/COURSE/READING/LOWP/Erikson_DC_2_DC.pdf DC-DC Power Converters]
 
# Beňušková, Michaela: [http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/.pdf Parkovacie senzory] Zdroj:
 
# Beňušková, Michaela: [http://senzor.robotika.sk/elsa/2019/.pdf Parkovacie senzory] Zdroj:

Verzia zo dňa a času 07:28, 8. január 2020

Stránka predmetu v AISe: http://is.stuba.sk/katalog/syllabus.pl?predmet=313835

Rok 2019:


 • 12.11.2019 Hodnotenie: body za odovzdané referáty nájdete v TABUĽKE.

Prednášky v UTOROK 8:00 - 10:30 v AB-35

Cvičenia v STREDU 9:00 - 10:40 a 11:00 - 12:40 v D-208


Vyučujúci:

 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. - prednášajúci, cvičenia
 • Ing. Richard Balogh, PhD. - cvičenia


Prednášky 2019

 1. Prednáška 24. 09. Elektrické systémy vozidla, rozvod, napájanie.
 2. Prednáška 01. 10. Kľudový prúd vozidla, kabeláž, ideálne a reálne komponenty (R, L, C)
 3. Prednáška 08. 10. Polovodiče, diódy (D, ZD, LED, optočlen)
 4. Prednáška 15. 10. Tranzistory a operačné zosilňovače
 5. Prednáška 22. 10. Aplikácie operačných zosilňovačov
 6. Prednáška     29. 10. nebola
 7. Prednáška 05. 11. Filter, usmerňovač, reléový regulátor
 8. Prednáška 12. 11. Akčné členy, jednosmerný motor
 9. Prednáška 19. 11. DC/DC meniče
 10. Prednáška 26. 11. A/D prevodník, zbernica i2c, watchdog Prednáška II
 11. Prednáška 03. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti
 12. Prednáška 10. 12. Systémy zabezpečenia kvality, komfortu a bezpečnosti II.
 13. Prednáška Samoštúdium Automobilové zbernice


 --> Všetky prednášky...

Cvičenia 2019

 1.  25.9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci + Označovanie súčiastok
 2.  2.10. Batérie, kapacita, výpočty prierezu vodičov
 3.   9.10. Polovodičové diódy
 4. 16.10. Digitálne vstupy
 5. 23.10. RC Filter
 6. 30.10. cvičenie nebolo
 7.   6.11. Operačné zosilňovače I.
 8. 13.11. Operačné zosilňovače II. + doplňujúce materiály k cvičeniu
 9. 20.11. Jednosmerné motory
 10. 27.11. Krokové motory
 11.   4.12. Ultrazvukové snímače
 12. 11.12. Analýza a syntéza:
  1. Návrh meracieho kanála pre magnetickú levitáciu.
  2. Vyhodnotenie rýchlosti, polohy.
   --------------
 13. xx.12. Tranzistory
 14. xx.12. Snímače otáčok
 15. xx.12. Exkurzia VW Slovakia

Technické vybavenie

Zoznam prístrojov a návody na ich používanie nájdete na samostatnej stránke


Referáty 2019

Zoznam zadaní na záverečnú prácu z predmetu ELSA. Z predložených materiálov spracujte písommný referát v rozsahu minimálne 2-3 strany A4.

 1. Strelka, Jakub: Plagiát
  Zdroj: Stepping Motors Fundamentals

Nepriznaný zdroj

 1. Michalík, Martin: R Zdroj: DC-DC Power Converters
 2. Beňušková, Michaela: Parkovacie senzory Zdroj:
 3. Kysela, Enriko: R Zdroj: AVR322: LIN v1.3 Protocol Implementation on Atmel AVR Microcontrollers
 4. Szekereš, Róbert: Senzory pre spätnoväzobné riadenie jednosmerných motorov.
  Zdroj: Motor Control Sensor Feedback Circuits
R Zdroj:
 1. Relay replacement within automotive powerdistribution
 2. Infineon LITIX Basic Driver Family
 3. Zuzana Záňová: Tire Pressure Monitoring Sensor
 4. Juraj Žabka: iGMR based Wheel Speed Sensor
 5. Juraj Račkay Servo Control of a DC-Brush Motor
 6. Peter Kubík Brushed DC Motor Fundamentals
 7. Denis Hatvany Sealed Lead Acid Batteries Technical Manual
 8. Method for Calculating Output Voltage Tolerances in Adjustable Regulators
 9. Marek Hutta Choosing and Using Bypass Capacitors
 10. Effect of Resistor Tolerances on Power Supply Accuracy
 11. Worst-case design of op amp circuits
 12. Automotive Line Transient Protection Circuit
 13. Protection of automotive electronics from electrical hazards
 14. Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits
 15. The Signal. Chapter I-III
 16. The Signal. Chapter IV-VI
 17. Martin Chrobák: Safe-by-Wire: The Leading Edge in Vehicle Airbag Control (Riadiaca jednotka airbagov)
 18. Alexander E. Magnússon: Latchovanie BOTS (Brake Over-Travel Switch)
 19. Zoltán Varga: Research Advances in Intelligent Collision Avoidanceand Adaptive Cruise Control
 20. Sulčan: A Second Generation In-Car Tire Pressure Monitoring System Based on Wireless Passive SAW Sensors.
 21. Patrik Janák: Parking Space Detection Using Ultrasonic Sensor in Parking Assistance System
 22. Ján Ifka: A review of current automotive battery technology and future prospects

Literatúra

Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky