Operácie

Digitálne vstupy

Z SensorWiki

Digitálne vstupy

Nevhodné riešenie:

Odporový delič

  • Schéma zapojenia a zadanie príkladu
  • Úlohy:
    • vypočítajte veľkosti odporov R1 a R2
    • zistite cenu vášho návrhu
    • skontrolujte stratový výkon

Digitálne vstupy, galvanické oddelenie

Úloha: postupujte podľa obrázkov, vždy najprv vypočítajte hodnoty súčiastok, potom zapojte obvod na skúšobnej doštičke a potom odmerajte, či ste dosiahli požadované parametre.


Katalógové údaje (datasheet)