Operácie

DC/DC meniče - boost convertor

Z SensorWiki

Verzia z 09:13, 17. október 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

DC/DC meniče pracujú na princípe cyklického zvyšovania alebo znižovania napätia pomocou cievky a kondenzátora. Na tomto cvičení vyskúšame vlastnosti tzv. boost convertora, ktorý napätie zvyšuje. Obvod Traco TMV0512D patrí medzi tie najjednoduchšie, ktoré nemajú veľký výstupný výkon a ani stabilizácia napätia nie je najlepšia. Ale stále je to veľmi užitočná súčiastka, ktorá nám napr. umožní napájať operačné zosilňovače symetrickým napätím +/- 12V hoci máme k dispozícii len jedno +5V napájanie. Okrem zvyšujúcich (boost) meničov sa používajú aj znižujúce, ktoré predstavuj´ú veľmi dobrú alternatívu ku klasickým lineárnym stabilizátorom (napr. 7805) najmä preto, že pracujú s oveľa vyššou účinnosťou a nepremieňajú prebytočnú energiu len na teplo.


Úlohy:

 1. zapojte DC/DC menič podľa schémy zapojenia a zmerajte jeho výstupné napätia
 2. zaťažte zápornú vetvu prúdom 12mA (vypočítajte vhodný odpor) a zmerajte závislosť výstupného napätia +12V od odberu prúdu v kladnej vetve
 3. zopakujte meranie pre odber prúdu v zápornej vetve 36mA
 4. meranie spracujte vo forme referátu a nezabudnite na grafické znázornenie nameranej závislosti


Vlastnosti obvodu Traco TMV0512D

TracoTMV0512D.jpg
 • Vstupné napätie 4,5 ... 5,5 V
 • Výstupné napätie +12 a -12 V DC
 • Výkon 1 W
 • Výstupný prúd 40 mA
 • Puzdro SIP7
 • Rozmery a hmotnosť 19,5 x 10,2 x 7,1 mm / 2,6 g
 • Účinnosť 78 %
 • Pracovná frekvencia 100 kHz
Software

Na meranie použijeme opäť rovnaký software, ako na predošlom cvičení Meranie odporov. Ak ho už nemáte, stiahnite si znova všetko potrebné v jednom .zip archíve:

Nezabudnite nastaviť správny sériový port! Časť programu s posuvníkom na ovládanie výstupného napätia v tomto cvičení nebudeme používať. Kto vie ako, môže si program upraviť tak, že namiesto úbytku napätia bude priamo zobrazovať prúd v mA.

ELSA Screen02.png

Ukážka okna programu pre Processing, namerané hodnoty pre rezistor R2 s hodnotou 4k7