Operácie

CAD Riadiacich systémov

Z SensorWiki

Verzia z 08:36, 22. september 2008, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Nová stránka: == Druhá časť - Monolitické mikropočítače (MMP) == Ročník: 1.Ing. Semester: zimný Rozsah: 2-2 (z,s) Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD. == Prednášky == ...)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Druhá časť - Monolitické mikropočítače (MMP)

Ročník: 1.Ing. Semester: zimný Rozsah: 2-2 (z,s) Prednášateľ: Ing. Štefan Chamraz,PhD.


Prednášky

 1. Úvod – Štruktúra a základné vlastnosti MMP (AVR). Pamäťový podsystém a spôsoby adresovania. Zabudované periférne obvody: univerzálne vstupy a výstupy.
 2. LCD zobrazovač. Klávesnica. RTC - PCF8583.
 3. Prerušovací podsystém. Resetovacie obvody.
 4. Zabudované periférne obvody: čítače - časovače, PWM, WDT, analógovo číslicový prevodník.
 5. Zabudované periférne obvody: sériové rozhranie - USART.
 6. Zabudované periférne obvody: I2C zbernica. Obvody pripojiteľné na I2C.


Cvičenia

Cvičenia pozostávajú z dvoch častí. V prvej časti cvičiaci vysvetlí preberanú látku a predvedie funkčnú ukážku. V druhej časti budú študenti prezentovať vedomosti z prednášok a cvičení tak, že podľa pokynov cvičiaceho upravia ukážkový program. Výsledným cieľom cvičení bude: Navrhnúť a realizovať Embeded systém realizujúci reguláciu na RC člene, čo je sústava 1.rádu. Embeded systém bude pozostávať. Z mikroporcesora, s v nútornými perifernými obvodmi A/D prevodník, D/A prevodník (PWM), čítače a časovače, porty, USART, EEPROM pamäť, ... vonkajšími perifériami: klávesnica a LCD display, sériová EEPROM (“veľkokapacitná” na archiváciu údajov), ...

 1. Tvorba programov pre MMP. Prekladače. Assembler. Hex súbor. Simulátor. Emulátor. AVR Studio. Pamäťové priestory.
 2. LCD zobrazovače. 4-bitové pripojenie LCD k MMP. Inštrukčný súbor LCD. Pripojenie klávesnice.
 3. Čítače a počítadlá. Generovanie časových vzoriek. Spracovanie prerušenia.
 4. A/D prevodník. Konfigurácia periférie. Prerušenia.
 5. USART. Nastavenie baudovej rýchlosti. Nastavenie parametrov prenosu. Prerušenia. Atď. Vzdialené modifikácia parametrov regulátora, vizualizácia udalostí uložených v archíve.
 6. Pospájanie funkčných blokov do embeded systému, regulujúceho napätie na RC člene. Porovnanie reálnych výsledkov so simuláciami.


Literatúra

Katalógové listy použitých obvodov (dostupné na internete).


Podmienky absolvovania

Zápočet aktívna účasť na cvičeniach a vypracovanie úloh z cvičení (10b ) vypracovanie referátu a programu (10). Záverečná skúška (30b.).


Učitelia

 • Ing. Štefan Chamraz,PhD.
 • Ing. Richard Balogh


V Bratislave. IX.2008 Ing. Štefan Chamraz,PhD.