Operácie

Aritmetické operácie v dvojkovej sústave

Z SensorWiki

Verzia z 10:48, 19. september 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Odčítanie)

Sčítanie

Pre sčítanie dvoch binárnych čísel platia nasledujúce pravidlá:

  0 + 0 =  0

  0 + 1 =  1

  1 + 0 =  1

  1 + 1 = 1 0 
      ↓
      CY: prenos do vyššsieho rádu (Carry)

Príklad 1

  0 0 1 0 0          4
 + 0 0 1 1 0         + 6
  ______________       ____
  0 1 0 1 0          10
 

Prenos (carry) sa vždy jednoducho pripočíta k číslici vo vyššom ráde. Ak máme obmedzenú dĺžku slova (8-bit, 16-bit, 32-bit) tak posledný prenos už nie je kam pripočítať a dôjde k tzv. pretečeniu (overflow).

Odčítanie

Pre odčítanie dvoch binárnych čísel sa používa pripočítanie čísla s opačným znamienkom v doplnkovom kóde.