Operácie

Android Capture: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 20:32, 8. marec 2021Balogh (diskusia | príspevky). . (2 560 bajtov) (+2 560). . (Vytvorená stránka „ Toto je náhradné cvičenie na meranie farieb, len namiesto špeciálneho senzora použijeme kameru v mobile. ==Potrebujeme == * počítač (Win10, ale aj iOS, lin…“)