Operácie

Aj Ty v IT

Z SensorWiki

Verzia z 14:11, 13. jún 2017, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Druhá časť)
LogoAjTyvIT.png

Svetielkujúci Workshop 7. a 14. 6. 2017

WearableDef.png


Úvod

Krok za krokom

1. Blink

2. Železničné priecestie

3. K.I.T.T. 2000


Druhá časť

Adafruit Gemma

AdafruitGemma.png

V programovacom prostredí Arduino treba najprv nastaviť typ elektronickej dosky na Adafruit Gemma 8MHz v menu Tools->Board.

Flora gemmaselect.gif


Potom ešte treba vybrať vhodný programovací protokol - vyeberiete ho z menu Tools->Programmer->USBtinyISP

Gemma flora selectusbtiny.gif


Vyskúšame postupne jednoduché programy

/*  Blink 1 */
 
#define RED_LED 1

void setup() {
 
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);

}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  delay(200);
}


/*  Blink 3 */
 
#define RED_LED 0
#define GREEN_LED 1
#define BLUE_LED 2

void setup() {
 
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
 pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);

}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  delay(200);

  digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
  delay(200);

  digitalWrite(BLUE_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(BLUE_LED, LOW);
  delay(200);

}

NeoPixel RGB

#include <Adafruit_NeoPixel.h>

#define PIN 1

Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

void setup() {

  strip.begin();
// strip.setPixelColor(n, red, green, blue, white);
  strip.setPixelColor(0, 0, 0, 127);
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
  delay(2000);
}

void loop() {
 strip.setBrightness(100);
 // Some example procedures showing how to display to the pixels:
 colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White RGBW
 // Send a theater pixel chase in...
// theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
// theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
// theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue

 rainbow(20);
// rainbowCycle(20);
// theaterChaseRainbow(50);
}
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
  strip.setPixelColor(i, c);
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

void rainbow(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256; j++) {
  for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
 uint16_t i, j;

 for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
  for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
   strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
  }
  strip.show();
  delay(wait);
 }
}

//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
 for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, c);  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
 for (int j=0; j < 256; j++) {   // cycle all 256 colors in the wheel
  for (int q=0; q < 3; q++) {
   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255));  //turn every third pixel on
   }
   strip.show();

   delay(wait);

   for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
    strip.setPixelColor(i+q, 0);    //turn every third pixel off
   }
  }
 }
}

// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
 WheelPos = 255 - WheelPos;
 if(WheelPos < 85) {
  return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
 }
 if(WheelPos < 170) {
  WheelPos -= 85;
  return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
 }
 WheelPos -= 170;
 return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
}

Priklady na neopixel

Technicke informacie