Operácie

Aj Ty v IT: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(ColorMix Workshop 15. 3. 2018)
Riadok 29: Riadok 29:
 
   pasik.begin();                          // inicializacia
 
   pasik.begin();                          // inicializacia
  
   pasik.setPixelColor(0, pixels_NeoPixels.Color(0,0,127) );  
+
   pasik.setPixelColor(0, pasik.Color(0,0,127) );  
 
                     // ktora LEDka        //  Red, Green, Blue z intervalu 0 - 255
 
                     // ktora LEDka        //  Red, Green, Blue z intervalu 0 - 255
  

Verzia zo dňa a času 21:52, 14. marec 2018

LogoAjTyvIT.png
Robili sme:

ColorMix Workshop 15. 3. 2018


Vývojové prostredie


Zapojenie jednej RGB LED diódy
Zapojenie RGB pásika


#include <Adafruit_NeoPixel.h>      // kniznica - musi byt

#define ledPIN 10             // kam je pripojeny pasik

Adafruit_NeoPixel pasik = Adafruit_NeoPixel(5, ledPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
                     // 5 - pocet LED diod na pasiku 

void setup() {

 pinMode(ledPIN, OUTPUT);
 pasik.begin();             // inicializacia

 pasik.setPixelColor(0, pasik.Color(0,0,127) ); 
          // ktora LEDka     // Red, Green, Blue z intervalu 0 - 255

 pasik_NeoPixels.show();         // jediny aktivny prikaz
}