Operácie

Aj Ty v IT: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(NeoPixel RGB)
(NeoPixel RGB)
Riadok 125: Riadok 125:
  
 
Priklady práce s inteligentnou RGB LED diódou [https://blog.adafruit.com/2013/08/30/adafruit-neopixel-uberguide/ Neopixel].
 
Priklady práce s inteligentnou RGB LED diódou [https://blog.adafruit.com/2013/08/30/adafruit-neopixel-uberguide/ Neopixel].
 +
 +
Napríklad takáto [https://learn.adafruit.com/led-masquerade-masks/neopixel-gemma-mask maska na maškarný bál...]
 +
 +
Schéma pripojenia
 +
 +
[[Súbor:AdafruitNeoPixelConnection.jpg]]
 +
  
 
Základný príklad s jednou diódou
 
Základný príklad s jednou diódou

Verzia zo dňa a času 21:10, 13. jún 2017

LogoAjTyvIT.png

Svetielkujúci Workshop 7. a 14. 6. 2017

WearableDef.png


Úvod

Krok za krokom

1. Blink

2. Železničné priecestie

3. K.I.T.T. 2000

4. Ak to nefunguje...

...tak skontrolujte nastavenia.

Druhá časť

Adafruit Gemma

AdafruitGemma.png

V programovacom prostredí Arduino treba najprv nastaviť typ elektronickej dosky na Adafruit Gemma 8MHz v menu Tools->Board.

Flora gemmaselect.gif


Potom ešte treba vybrať vhodný programovací protokol - vyeberiete ho z menu Tools->Programmer->USBtinyISP

Gemma flora selectusbtiny.gif


Vyskúšame postupne jednoduché programy

/*  Blink 1 */
 
#define RED_LED 1

void setup() {
 
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);

}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  delay(200);
}


/*  Blink 3 */
 
#define RED_LED 0
#define GREEN_LED 1
#define BLUE_LED 2

void setup() {
 
 pinMode(RED_LED, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_LED, OUTPUT);
 pinMode(BLUE_LED, OUTPUT);

}

void loop() {
  digitalWrite(RED_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(RED_LED, LOW);
  delay(200);

  digitalWrite(GREEN_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(GREEN_LED, LOW);
  delay(200);

  digitalWrite(BLUE_LED, HIGH); 
  delay(200);
  digitalWrite(BLUE_LED, LOW);
  delay(200);

}

NeoPixel RGB

Ideme na to!

Príklad čiapky s obyčajnými LED diódami - ukážka šitia: https://learn.adafruit.com/adafruit-led-sequins/


Priklady práce s inteligentnou RGB LED diódou Neopixel.

Napríklad takáto maska na maškarný bál...

Schéma pripojenia

AdafruitNeoPixelConnection.jpg


Základný príklad s jednou diódou

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
 
#define PIN 1
 
Adafruit_NeoPixel LED = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 
void setup() {
 
  LED.begin();
// LED.setPixelColor(n, red, green, blue);
  LED.setPixelColor(0, 0, 0, 127);
  LED.show(); // Show the preset color(s)
  delay(2000);
  LED.setBrightness(100);
  }
 
void loop() { 
 //         n  R  G  B 
 LED.setPixelColor(0, 255, 0, 127);
 delay(2000);
 LED.setPixelColor(0, 0 , 0, 0);
 delay(2000);
  
}

Základný príklad s dvoma diódami

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
 
#define PIN 1
 
Adafruit_NeoPixel LED = Adafruit_NeoPixel(1, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
 
void setup() {
 
  LED.begin();
  LED.show(); // Show the preset color(s)
  LED.setBrightness(100); // Interval 0 - 255
}
 
void loop() { 
 
 // LED.setPixelColor(n, red, green, blue);
   LED.setPixelColor(0, 255, 0, 0); // First LED Red
   LED.setPixelColor(1, 0, 0, 127); // Second LED Blue
   LED.show();
   delay(300);
   LED.setPixelColor(0, 0, 0, 127); // First LED Blue
   LED.setPixelColor(1, 255, 0, 0); // Second LED Red
   LED.show();
   delay(300);
   
  
}

A celkom na záver: ako prať elektronické odevy?

https://learn.adafruit.com/washing-wearable-electronics/hand-wash?view=all


Technicke informacie