Operácie

AVR lcd.h

Z SensorWiki

Verzia z 07:57, 28. október 2011, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
// HD44780 LCD controller command set (do not modify these)
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>


//#define LCD_DELAY		    asm volatile ("nop")
#define LCD_DELAY        _delay_us(5)
#define SETBIT(VAR,BIT)			(VAR|=(1<<BIT))
#define CLEARBIT(VAR,BIT)		(VAR&=~(1<<BIT))
#define CHECKBIT(VAR,BIT)		(VAR&(1<<BIT))

#define LCD_CLR       	0   // DB0: clear display
#define LCD_HOME      	1   // DB1: return to home position
#define LCD_ENTRY_MODE   	2   // DB2: set entry mode
#define LCD_ENTRY_INC    	1   //  DB1: increment
#define LCD_ENTRY_SHIFT   	0   //  DB2: shift
#define LCD_ON_CTRL     	3   // DB3: turn lcd/cursor on
#define LCD_ON_DISPLAY   	2   //  DB2: turn display on
#define LCD_ON_CURSOR    	1   //  DB1: turn cursor on
#define LCD_ON_BLINK    	0   //  DB0: blinking cursor
#define LCD_MOVE      	4   // DB4: move cursor/display
#define LCD_MOVE_DISP    	3   //  DB3: move display (0-> move cursor)
#define LCD_MOVE_RIGHT   	2   //  DB2: move right (0-> left)
#define LCD_FUNCTION    	5   // DB5: function set
#define LCD_FUNCTION_8BIT  	4   //  DB4: set 8BIT mode (0->4BIT mode)
#define LCD_FUNCTION_2LINES	3     //  DB3: two lines (0->one line)
#define LCD_FUNCTION_10DOTS 	2   //  DB2: 5x10 font (0->5x7 font)
#define LCD_CGRAM      	6   // DB6: set CG RAM address
#define LCD_DDRAM      	7   // DB7: set DD RAM address
// ________________________________________________________
#define LCD_BUSY      	7   // DB7: LCD is busy

// port and pins you will use for control lines
#define LCD_CTRL_PORT	PORTD
#define LCD_CTRL_DDR	DDRD
#define LCD_CTRL_RS		3
#define LCD_CTRL_RW		2
#define LCD_CTRL_E		1


// port you will use for data lines
#define LCD_DATA_PORT	PORTD
#define LCD_DATA_PIN	PIND
#define LCD_DATA_DDR	DDRD
#define LCD_DATA_D7		7
#define LCD_DATA_D6		6
#define LCD_DATA_D5		5
#define LCD_DATA_D4		4
// define pin which control backlight
#define LCD_CTRL_LIGHT	4

// access mode you will use (default is 8bit unless 4bit is selected)
		#define LCD_DATA_4BIT

// LCD display geometry
// change these definitions to adapt settings
#define LCD_LINES				2	// visible lines
#define LCD_LINE_LENGTH			16	// line length (in characters)
// cursor position to DDRAM mapping
#define LCD_LINE0_DDRAMADDR		0x00
#define LCD_LINE1_DDRAMADDR		0x40

// **************************************************

extern unsigned char lcdBusy(void);				// waits until LCD is not busy
extern void lcdControlWrite(unsigned char c_data);	// writes a control command to the LCD
extern unsigned char lcdControlRead(void);			// read the control status from the LCD
extern void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;	  // writes a data byte to the LCD screen at the current position
extern unsigned char lcdDataRead(void);				// reads the data byte on the LCD screen at the current position
extern void lcdInit4(void);

extern unsigned char ReadButtons();
extern void lcdStringWrite(char* String);