Operácie

AVR ExampleT1int.c: História revízií

Zobraziť záznamy pre túto stránku

Porovnanie zmien: označte výberové políčka revízií, ktoré sa majú porovnať a kliknite na tlačidlo dolu.
Legenda: (aktuálna) = rozdiel oproti aktuálnej verzii, (posledná) = rozdiel oproti predchádzajúcej verzii, D = drobná úprava

  • (aktuálna | predošlá) 20:39, 18. november 2008Balogh (diskusia | príspevky). . (1 018 bajtov) (+1 018). . (Nová stránka: <source lang="c"> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> // if ( (TIFR1 & 0x01) == 0x01) // If the overflow flag is set // ... then following Interrupt routine is called...)