Operácie

AVR Example3.c

Z SensorWiki

Verzia z 20:24, 14. október 2013, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
/* ************************************************************************** */
/*                                      */
/* Monoliticke mikropocitace - Priklad 1.3                  */
/*                                      */
/* Program zasvieti/zhasne zltu LED na PORTB.5 s periodou ?? [s]       */
/*                                      */
/* Autor: Richard Balogh <balogh@elf.stuba.sk>                */
/* Historia:                                 */
/*      3. 3. 2006 prva pokusna verzia                 */
/*      12.10. 2012 upravene pre Acrob / Arduino (portD / portB)     */
/* Verzia:                                  */
/*      Pre studentov, chybajuce hodnoty                */
/* Prenositelnost:                              */
/*                                      */
/* ************************************************************************** */

#include <avr/io.h>    

#define LEDon PORTB &= ~(_BV(5)) // cbi(PORTB,PB5); ale cbi je nepodporovane 
#define LEDoff (PORTB |= _BV(5)) // sbi(PORTB,PB5); ale sbi je nepodporovane

#define F_CPU 16000000

void delay_ms(unsigned int ms);

int main (void)
{
           
   DDRB = 0x??;      // bin: ???? ???? 1 = out, 0 = in
  PORTB = 0x??;      // bin: ???? ???? 1 = LED zhasni, 1 = pull-up ON

  do{
  
     LEDoff;       // bin PORTB + 0010 0000 = nastav PB5, LED OFF
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     LEDon;       // bin: PORTD & 1101 1111 = vynuluj PB5, LED ON
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     
  } while(1);       // toto rob stale dokola

  return (0);       // formalita, nikdy sem neprideme
}


void delay_ms(unsigned int ms)
{
 unsigned int index;

 while (ms)
 {
  index = F_CPU / ????;  // vypocitajte, kolko treba, aby sme dostali 1ms!!
    
  while (index)
  {
  asm volatile ("nop");
  index--;
  }

  ms--;
 }
}

Logo Ardiuino.png Upravená verzia pre prostredie Arduino

/* ************************************************************************** */
/*                                      */
/* Monoliticke mikropocitace - Priklad 1.3A                 */
/*                                      */
/* Program zasvieti/zhasne zltu LED na PORTB.5 s periodou ?? [s]       */
/*                                      */
/* Autor: Richard Balogh <balogh@elf.stuba.sk>                */
/* Historia:                                 */
/*      3. 3. 2006 prva pokusna verzia                 */
/*      12.10. 2012 upravene pre Acrob / Arduino (portD / portB)     */
/*      14.10. 2013 upravene pre Arduino IDE jazyk            */
/* Verzia:                                  */
/*      Pre studentov, chybajuce hodnoty                */
/* Prenositelnost:                              */
/*                                      */
/* ************************************************************************** */

#define LEDon PORTB &= ~(_BV(5)) // cbi(PORTB,PB5); ale cbi je nepodporovane 
#define LEDoff (PORTB |= _BV(5)) // sbi(PORTB,PB5); ale sbi je nepodporovane

#define F_CPU 16000000

void delay_ms(unsigned int ms);


 void setup() {

   DDRB = 0b????????;      // bin: ???? ???? 1 = out, 0 = in
  PORTB = 0b????????;      // bin: ???? ???? 1 = LED zhasni, 1 = pull-up ON

}

void loop() {

     LEDoff;       // bin PORTB + 0010 0000 = nastav PB5, LED OFF
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     LEDon;       // bin: PORTD & 1101 1111 = vynuluj PB5, LED ON
     delay_ms(500);   // cakaj 500 ms (0,5 s)
     
 
}

void delay_ms(unsigned int ms)
{
 unsigned int index;

 while (ms)
 {
  index = F_CPU / ????;  // vypocitajte, kolko treba, aby sme dostali 1ms!!
    
  while (index)
  {
  asm volatile ("nop");
  index--;
  }

  ms--;
 }
}