Operácie

AVR Example1.c

Z SensorWiki

/* ************************************************************************** */
/*                                      */
/* Monoliticke mikropocitace - Priklad 1.1                  */
/*                                      */
/* Program zasvieti/zhasne LED na PB5 podla stavu prepinaca na PB4      */
/*                                      */
/* Autor: Richard Balogh <balogh@elf.stuba.sk>                */
/* Historia:                                 */
/*      19. 2.2006 prva pokusna verzia                 */
/*      12.10.2012 uprava pre Acrob/Arduino (PD->PB)          */
/* Verzia:                                  */
/*      studentska, vynechane konkretne hodnoty             */
/*                                      */
/* ************************************************************************** */

#include <avr/io.h>     // spolu s -mmcu=atmega328 nahra spravny .h subor
              // ktory potrebujeme kvoli PORTx, PINx a DDRx

int main (void)
{
           
   DDRB = 0x??;      // 1 = Output, 0 = Input
  PORTB = 0x??;      // 1 = LED zhasni, 1 = Pull-up ON

  do{
  
   if (PINB & 0x??)   // bin: PINB & 0001 0000 = sw1 OFF?
     PORTB |= 0x??;   // bin: PORTB + 0010 0000 = nastav PB5, LED OFF
   else         // t.j. ak sw1 ON:
     PORTB &= 0x??;   // bin: PORTB & 1101 1111 = vynuluj PB5, LED ON

  } while(1);       // toto rob stale dokola

  return (0);       // formalita, nikdy sem neprideme
}


Späť na cvičenie...