Operácie

AVR A/D example.c

Z SensorWiki

Verzia z 07:38, 15. apríl 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Jednoduchý prevod na vyžiadanie:

#include <avr/io.h>

void adc_init(void);                  // A/D converter initialization

int main(void)
{
 unsigned int buffer;

 adc_init();                     // Init A/D converter

 while (1)
 {
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                // Start A/D conversion
  while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)));          // Wait until AD not finished
  buffer = ADC;                   // Then, read result (ADCH<<8) | ADCL)
 }

}


void adc_init(void)                  // A/D converter initialization
{
 ADMUX = 0b01000100;                 // Ref: external, Channel 4 (ADC4) - NTC
 ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // =0b10000111, A/D ON, prescaler = 128 
}Návrat na cvičenie...