Operácie

AVR A/D example.c: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

 
Riadok 32: Riadok 32:
  
  
[[A/D_prevodník|Návrat na cvičenie 11...]]
+
[[A/D_prevodník|Návrat na cvičenie...]]
  
[[Category: AVR]][[Category: CAD_RS]]
+
 
 +
[[Category: AVR]][[Category: MIPS]][[Category: CAD_RS]]

Aktuálna revízia z 09:38, 15. apríl 2021

Jednoduchý prevod na vyžiadanie:

#include <avr/io.h>

void adc_init(void);                  // A/D converter initialization

int main(void)
{
 unsigned int buffer;

 adc_init();                     // Init A/D converter

 while (1)
 {
  ADCSRA |= (1<<ADSC);                // Start A/D conversion
  while ( !(ADCSRA & (1<<ADIF)));          // Wait until AD not finished
  buffer = ADC;                   // Then, read result (ADCH<<8) | ADCL)
 }

}


void adc_init(void)                  // A/D converter initialization
{
 ADMUX = 0b01000100;                 // Ref: external, Channel 4 (ADC4) - NTC
 ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); // =0b10000111, A/D ON, prescaler = 128 
}Návrat na cvičenie...