Operácie

ASM80 programy: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 33: Riadok 33:
 
0008  32 0F 00              STA  000FH   
 
0008  32 0F 00              STA  000FH   
 
000B  76                    HLT
 
000B  76                    HLT
 +
</source>
 +
 +
<source lang="asm">
 +
CISLO EQU 0x000D
 +
ORG 000DH 
 +
DB  02H,03H,00H
 +
 
 +
ORG 0000 
 +
START:   
 +
LDA  000DH 
 +
MOV  B,A 
 +
LDA  000EH 
 +
ADD  B 
 +
STA  000FH 
 +
HLT
 +
 
</source>
 
</source>
  
Riadok 45: Riadok 61:
  
 
</source>
 
</source>
 
  
 
<source lang="asm">
 
<source lang="asm">

Verzia zo dňa a času 21:12, 1. november 2017

Nulovanie pamäťového miesta

Intuitívne MVI A,00h ale lepšie je SUB A, ktoré je kratšie a aj nastaví príznaky. Porovnajte.

myX 	equ 0010h
     
    org 0000h
    mvi a,55h
    sta myX
    sub a		;mvi a,00h
    sta myX
    hlt


Súčet dvoch 8-bitových čísel

Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti, výsledok chceme tiež tam. Ako vieme, že výsledok je OK?

          CISLO   EQU 0x000D 
000D             ORG 000DH  
000D  02 03 00        DB 02H,03H,00H
  
0000             ORG 0000  
0000        START:  
0000  3A 0D 00        LDA 000DH  
0003  47           MOV B,A  
0004  3A 0E 00        LDA 000EH  
0007  80           ADD B  
0008  32 0F 00        STA 000FH  
000B  76           HLT
	CISLO	EQU 0x000D 
			ORG 000DH  
			DB 02H,03H,00H
  
			ORG 0000  
START:  
			LDA 000DH  
			MOV B,A  
			LDA 000EH  
			ADD B  
			STA 000FH  
			HLT
        LXI H, 000Dh
        MOV A,M  ; prvy scitanec
        INX H
        ADD M   ; druhy scitanec
        INX H
        MOV M,A  ; uloz vysledok
        HLT