Operácie

ASCII

Z SensorWiki

ASCII je anglická skratka pre American Standard Code for Information Interchange (americký štandardný kód pre výmenu informácií). Ide o kódovací systém znakov anglickej abecedy, číslic, iných znakov a riadiacich kódov.

Tabuľka ASCII kódov

Bin Dec Hex Znak Význam
0000 0000 0 00 NUL
0000 0001 1 01 SOH Start of Header
0000 0010 2 02 STX Start of Text
0000 0011 3 03 ETX End of Text
0000 0100 4 04 EOT End of Transmission
0000 0101 5 05 ENQ Enquiry
0000 0110 6 06 ACK Acknowledge
0000 0111 7 07 BEL Bell
0000 1000 8 08 BS Backspace
0000 1001 9 09 HT Horizontal Tab
0000 1010 10 0a LF Line Feed
0000 1011 11 0b VT Vertical Tab
0000 1100 12 0c FF Form Feed
0000 1101 13 0d CR Carriage Return
0000 1110 14 0e SO Shift Out
0000 1111 15 0f SI Shift In
0001 0000 16 10 DLE Data Link Escape
0001 0001 17 11 DC1 (XOn)
0001 0010 18 12 DC2 (XOff)
0001 0011 19 13 DC3
0001 0100 20 14 DC4
0001 0101 21 15 NAK Negative Acknowledge
0001 0110 22 16 SYN Synchronous Idle
0001 0111 23 17 ETB End of Transmission Block
0001 1000 24 18 CAN Cancel
0001 1001 25 19 EM End of Medium
0001 1010 26 1a SUB Substitute
0001 1011 27 1b ESC Escape
0001 1100 28 1c FS File Separator
0001 1101 29 1d GS Group Separator
0001 1110 30 1e RS Record Separator
0001 1111 31 1f US Unit Separator
Dec Hex Znak
32 20 SPC
33 21  !
34 22 "
35 23 #
36 24 $
37 25  %
38 26 &
39 27 '
40 28 (
41 29 )
42 2a *
43 2b +
44 2c ,
45 2d -
46 2e .
47 2f /
48 30 0
49 31 1
50 32 2
51 33 3
52 34 4
53 35 5
54 36 6
55 37 7
56 38 8
57 39 9
58 3a  :
59 3b  ;
60 3c <
61 3d =
62 3e >
63 3f  ?
Dec Hex Znak
64 40 @
65 41 A
66 42 B
67 43 C
68 44 D
69 45 E
70 46 F
71 47 G
72 48 H
73 49 I
74 4a J
75 4b K
76 4c L
77 4d M
78 4e N
79 4f O
80 50 P
81 51 Q
82 52 R
83 53 S
84 54 T
85 55 U
86 56 V
87 57 W
88 58 X
89 59 Y
90 5a Z
91 5b [
92 5c \
93 5d ]
94 5e ^
95 5f _
Dec Hex Znak
96 60 `
97 61 a
98 62 b
99 63 c
100 64 d
101 65 e
102 66 f
103 67 g
104 68 h
105 69 i
106 6a j
107 6b k
108 6c l
109 6d m
110 6e n
111 6f o
112 70 p
113 71 q
114 72 r
115 73 s
116 74 t
117 75 u
118 76 v
119 77 w
120 78 x
121 79 y
122 7a z
123 7b {
124 7c |
125 7d }
126 7e ~
127 7f DEL

Na počítačovej klávesnici pripojenej k počítaču so spusteným Microsoft Windows sa môže napísať ľubovoľný znak tak, že stlačíte ľavé tlačidlo Alt a na numerickej klávesnici sa stlačí príslušný kód. Napríklad ľavý Alt + 64 napíše @.

Externé odkazy