Operácie

AP najcastejsie chyby

Z SensorWiki

Verzia z 12:14, 26. marec 2009, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
error: `main' must return `int'
void main ()
{
}


Má byť

int main()
{
return 0;
}