Operácie

AP najcastejsie chyby: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 1: Riadok 1:
 +
error: `main' must return `int'
 +
 
<source lang="c">
 
<source lang="c">
 
void main ()
 
void main ()

Verzia zo dňa a času 12:14, 26. marec 2009

error: `main' must return `int'
void main ()
{
}


Má byť

int main()
{
return 0;
}