Operácie

A/D prevodník: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Hardware)
Riadok 179: Riadok 179:
  
  
[[Category:AVR]][[Category:MMP]][[Category:DVPS]]
+
[[Mikropočítačové systémy (MIPS)#Cvičenia|Návrat na zoznam cvičení...]]
 +
 
 +
[[Category:AVR]][[Category:MIPS]][[Category:MMP]][[Category:DVPS]]

Verzia zo dňa a času 21:28, 14. apríl 2021

A/D prevodník

Úlohy

 1. Zapojte si na doštičke potenciometer s vývodom na niektorý z analógových vstupov. Môžete tiež vyskúšať fotorezistor, alebo termistor.
 2. Doplňte program o jednoduchý A/D prevod a zobrazte hodnotu z potenciometra na sériovom termináli (a príp. aj na LCD displej).
 3. Zistite, čo sa stane, ak budete merať nezapojený vstup ("zo vzduchu").
 4. Oboznámte sa s programom SerialPlot a zobrazte časový priebeh nameranej veličiny.
 5. Napokon pomocou potenciometra ovládajte intenzitu svitu niektorej LED diódy.

Rekapitulácia

V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie A/D prevodníka z prednášky. Na posledných dvoch slajdoch máte pripravené funkcie na inicializáciu a načítanie výsledku prevodu. Preto sa v tomto návode nebudeme zaoberať týmito funkciami.


Hardware

Ako vstup do A/D prevodníka môžete použiť niektorý zo štyroch uvedených príkladov:

 • obyčajný odporový delič, ktorým môžeme detekovať napríklad pokles napätia napájacej batérie
 • potenciometer alebo trimer, ktorý máte v MISP kite
 • fotorezistor, ale ten slúži len na orientačné merania, pretože nemáme referenčný zdroj osvetlenia
 • termistor, ktorý tiež vieme využiť len orientačne, hoci k nemu by sme vedeli vypočítať teplotu podľa datasheetu.

MIPS ADC-Schema01.png
Schéma pripojenia vstupov k A/D prevodníku. Ak vám nepomôže, použite zapojovací diagram

A/D prevodník

AVR ADC.png


Pre nameranú hodnotu N platí vzťah


       U_{in} = \frac{N U_{ref}}{1024}


Ako zdroj referenčného napätia použijeme priamo napájacie napätie 5V oddelené tlmivkou a filtrované paralelným kondenzátorom 100n (pozri interaktívnu schému zapojenia). Zodpovedajúce bity REFS1, REFS0 v registri ADMUX sú teda 01.

Zdroj hodinového signálu pre A/D prevodník musí byť v rozsahu 50 až 200 kHz!

Príklad najjednoduchšieho SW ovládaného A/D prevodu je uvedená v tomto príklade - pozri AVR A/D example.c


Software

Ukážkový program pre prevod napätia na číslo pomocou zabudovaného A/D prevodníka. Obslužné funkcie sú deklarované v knižnici, definície si doplňte sami z prednášky.

#include <avr/io.h>
#include "adc.h"


int main(void)
{
 unsigned int measuredValue;

 adc_init();                     // Init A/D converter

 while (1)
 {
  measuredValue = adc_read(0);
  /* tu s nou nieco spravime, napr. na LCD, UART,... */ 
 }

 return(0);
}
#include <avr/io.h>

void adc_init(void);                  // A/D converter initialization

unsigned int adc_read(char a_pin);
#include <avr/io.h>

... zvysok najdete v prednaske ...
#define aPin A0
int sensorValue = 0;   // analog value

void setup() 
{        
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {

 sensorValue = analogRead(aPin); // sample signal
 Serial.println(sensorValue);
 delay(100);
}

Vizualizácia

Vizualizáciu dát môžeme robiť rozlične. Jeden z možných spôsobov je vypisovať po sériovej linke v pravidelných intervaloch holé data a tie potom uložiť ako maticu do Matlabu a tam nakresliť graf, priebeh, čo treba...

Iná možnosť je použiť napr. program SerialPlot, ktorý kreslí prichádzajúce data priamo ako graf.

Download: SerialPlot 0.11.0


Download

Icon Terminal.png Terminal 1.9b

IconSerialPlotter.png Serial Plot 0.11.0


Literatúra:


TODO: prerobit na verziu 2022:Návrat na zoznam cvičení...