Operácie

Špeciálne

Stránky s najväčším počtom kategórií

Nižšie je zobrazených max 144 výsledkov v rozsahu #1 – #144.

Zobraziť (predošlých 500 | ďalších 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Zbernica i2c‏‎ (6 kategórií)
 2. Zbernica i2c: EEPROM‏‎ (5 kategórií)
 3. MMP Sériová linka‏‎ (5 kategórií)
 4. AVR Example3.c‏‎ (4 kategórie)
 5. Sériové komunikačné rozhranie‏‎ (4 kategórie)
 6. A/D prevodník‏‎ (4 kategórie)
 7. Projekt: Zbernica i2c: hodiny RTC‏‎ (4 kategórie)
 8. Altimeter MS5607‏‎ (4 kategórie)
 9. Zbernica i2c: FM rádio‏‎ (4 kategórie)
 10. MEMS 3D akcelerometer‏‎ (4 kategórie)
 11. OpenSCAD príklady‏‎ (4 kategórie)
 12. AVR Pamäťové priestory‏‎ (3 kategórie)
 13. AVR Vstupy a výstupy v C‏‎ (3 kategórie)
 14. AVR Serial.c‏‎ (3 kategórie)
 15. AVR A/D example.c‏‎ (3 kategórie)
 16. MMP Cvičenie 1‏‎ (3 kategórie)
 17. MMP Cvičenie 2‏‎ (3 kategórie)
 18. AVR Bit Magic‏‎ (3 kategórie)
 19. MMP Cvičenie 3‏‎ (3 kategórie)
 20. MMP Cvičenie 4‏‎ (3 kategórie)
 21. MMP Cvičenie 6‏‎ (3 kategórie)
 22. MMP Cvičenie 5‏‎ (3 kategórie)
 23. Meranie dĺžky impulzu‏‎ (3 kategórie)
 24. Šírková impulzová modulácia (PWM)‏‎ (3 kategórie)
 25. LCD displej‏‎ (3 kategórie)
 26. Piny PD0 a PD1 vs. Bootloader‏‎ (3 kategórie)
 27. Error: ISP Mode Error‏‎ (3 kategórie)
 28. Zbernica i2c: SAA1064‏‎ (3 kategórie)
 29. Projekt: vzorová šablóna‏‎ (3 kategórie)
 30. Projekt: Meranie pulzovej frekvencie.‏‎ (3 kategórie)
 31. Zbernica i2c: hodiny RTC.‏‎ (3 kategórie)
 32. Trojosí akcelerometer MMA7455‏‎ (3 kategórie)
 33. MEMS mikrofón ADMP401‏‎ (3 kategórie)
 34. Jednoduchá meteostanica s LPS25HB a HTS221‏‎ (3 kategórie)
 35. Vypracovanie‏‎ (3 kategórie)
 36. Aplikácia s akcelerometrom MMA7455‏‎ (3 kategórie)
 37. Senzory HMC5883L Kompas a VNCL4000 Proximity‏‎ (3 kategórie)
 38. Ultrazvukový radar s kompasom‏‎ (3 kategórie)
 39. Generovanie tónov‏‎ (3 kategórie)
 40. Meranie dĺžky impulzu 3‏‎ (3 kategórie)
 41. OpenSCAD‏‎ (3 kategórie)
 42. Ovládanie aplikácie cez gesture sensor Si1143‏‎ (3 kategórie)
 43. Elecfreaks wukong board‏‎ (3 kategórie)
 44. CADRS Cvičenie 7‏‎ (2 kategórie)
 45. Program AVR03‏‎ (2 kategórie)
 46. Program AVR04‏‎ (2 kategórie)
 47. Program AVR01‏‎ (2 kategórie)
 48. CADRS Cvičenie 8‏‎ (2 kategórie)
 49. AVR Example1.c‏‎ (2 kategórie)
 50. AVR Example2.c‏‎ (2 kategórie)
 51. CADRS Cvičenie 9‏‎ (2 kategórie)
 52. CADRS Cvičenie 10‏‎ (2 kategórie)
 53. CADRS Cvičenie 12‏‎ (2 kategórie)
 54. CADRS Cvičenie 11‏‎ (2 kategórie)
 55. AVR StampPlotExample.c‏‎ (2 kategórie)
 56. Stamp Plot Manual‏‎ (2 kategórie)
 57. MMP Cvičenie 8‏‎ (2 kategórie)
 58. MMP Cvičenie 9‏‎ (2 kategórie)
 59. MMP Cvičenie 7‏‎ (2 kategórie)
 60. MMP Projekty‏‎ (2 kategórie)
 61. DVPS Projekty‏‎ (2 kategórie)
 62. Projekt: Infračervené ovládanie‏‎ (2 kategórie)
 63. Projekt: Inkrementálny snímač otáčok‏‎ (2 kategórie)
 64. Projekt: Snímač teploty SMT160‏‎ (2 kategórie)
 65. Projekt: Dvojosí akcelerometer B‏‎ (2 kategórie)
 66. Projekt: Snímač teploty DS18B20‏‎ (2 kategórie)
 67. PS regulátor‏‎ (2 kategórie)
 68. Projekt: Dvojosí akcelerometer A‏‎ (2 kategórie)
 69. Parkovací senzor‏‎ (2 kategórie)
 70. 1-Riadková kamera TSLR1401‏‎ (2 kategórie)
 71. MiniMEXLE Hodiny na orientačný beh‏‎ (2 kategórie)
 72. Meranie reakčnej doby‏‎ (2 kategórie)
 73. Meranie krátkych intervalov‏‎ (2 kategórie)
 74. Meranie časového intervalu‏‎ (2 kategórie)
 75. Odpočítavacie hodiny na riadenie diskusie‏‎ (2 kategórie)
 76. Meranie pulzovej frekvencie.‏‎ (2 kategórie)
 77. Bezdrôtová komunikácia v pásme 433 MHz.‏‎ (2 kategórie)
 78. Hodiny RTC s kalendárom pomocou PCF8583‏‎ (2 kategórie)
 79. RFID čítačka‏‎ (2 kategórie)
 80. RFID čítačka II‏‎ (2 kategórie)
 81. Inkrementálny snímač‏‎ (2 kategórie)
 82. Trojosí gyroskopický modul L3G4200D‏‎ (2 kategórie)
 83. Luxmeter‏‎ (2 kategórie)
 84. Inteligentný ultrazvukový skener‏‎ (2 kategórie)
 85. Inteligentný infračervený skener‏‎ (2 kategórie)
 86. Mikrovlnný radar‏‎ (2 kategórie)
 87. ToF senzor vzdialenosti‏‎ (2 kategórie)
 88. Dvojosí MEMS akcelerometer‏‎ (2 kategórie)
 89. Metánový senzor‏‎ (2 kategórie)
 90. Senzor CO2‏‎ (2 kategórie)
 91. IMU jednotka s 10DOF‏‎ (2 kategórie)
 92. Mikropočítačové systémy (MIPS)‏‎ (2 kategórie)
 93. MIPS Úvodné cvičenie‏‎ (2 kategórie)
 94. Zbernica I2C‏‎ (2 kategórie)
 95. Programovanie AVR v jazyku C‏‎ (2 kategórie)
 96. Vstupy a výstupy AVR‏‎ (2 kategórie)
 97. AVR - Definície konštánt‏‎ (2 kategórie)
 98. LCD displej s radičom HD44780‏‎ (2 kategórie)
 99. Oneskorenia s AVR‏‎ (2 kategórie)
 100. MIPS Kit‏‎ (2 kategórie)
 101. Počítadlá a časovače AVR‏‎ (2 kategórie)
 102. Prerušenia‏‎ (2 kategórie)
 103. MIPS Projekt‏‎ (2 kategórie)
 104. Číslicovo-analógový prevodník (DAC)‏‎ (2 kategórie)
 105. Sériové rozhranie a Processing‏‎ (2 kategórie)
 106. Meranie dĺžky impulzu 2‏‎ (2 kategórie)
 107. RC filter‏‎ (2 kategórie)
 108. Riadenie sústavy 1. rádu‏‎ (2 kategórie)
 109. Typy premenných v avr-gcc‏‎ (2 kategórie)
 110. AVR Programming‏‎ (2 kategórie)
 111. Svetielkujúci workshop‏‎ (2 kategórie)
 112. Micro:bit workshop‏‎ (2 kategórie)
 113. Micro:bit workshop pre pokročilých‏‎ (2 kategórie)
 114. ASCII‏‎ (2 kategórie)
 115. Projekty študentov DTV-2018‏‎ (2 kategórie)
 116. Bezdrôtovo ovládané svietidlo‏‎ (2 kategórie)
 117. Stolný futbal‏‎ (2 kategórie)
 118. Elektrický longboard‏‎ (2 kategórie)
 119. Snímače otáčok‏‎ (2 kategórie)
 120. MEMS cvičenie 6‏‎ (2 kategórie)
 121. Krokomer s akcelerometrom MMA8491Q‏‎ (2 kategórie)
 122. Navigačná aplikácia s kompasom HMC5883L‏‎ (2 kategórie)
 123. Elektronický kompas HMC5883L‏‎ (2 kategórie)
 124. Ovládanie aplikácie cez gesture senzor Si1143‏‎ (2 kategórie)
 125. Jednoduchá meteostanica s BMP180‏‎ (2 kategórie)
 126. Cvičenie IQRF‏‎ (2 kategórie)
 127. Bezdrôtová komunikácia‏‎ (2 kategórie)
 128. MEMS projekty‏‎ (2 kategórie)
 129. MEMS cvičenie 4‏‎ (2 kategórie)
 130. Fotorezistor‏‎ (2 kategórie)
 131. Termistor‏‎ (2 kategórie)
 132. Stavové diagramy s micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 133. BBC micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 134. Senzory na mikropočítači micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 135. Komunikácia a micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 136. Bežiaci text s micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 137. Micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 138. Kurz micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 139. Rozličné výpisy‏‎ (2 kategórie)
 140. ZPOC Online: 10. Senzory a micro:bit‏‎ (2 kategórie)
 141. Kitronik :MOVE mini MK2‏‎ (2 kategórie)
 142. DF Robot Maqueen Lite‏‎ (2 kategórie)
 143. Elecfreaks ring:bit Car‏‎ (2 kategórie)
 144. 37067 Tímový projekt‏‎ (2 kategórie)

Zobraziť (predošlých 500 | ďalších 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).