Operácie

Špeciálne

Stránky s najväčším počtom kategórií

Nižšie je zobrazených max 50 výsledkov v rozsahu #51 – #100.

Zobraziť (predošlých 50 | ďalších 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. CADRS Cvičenie 9‏‎ (2 kategórie)
 2. CADRS Cvičenie 10‏‎ (2 kategórie)
 3. CADRS Cvičenie 12‏‎ (2 kategórie)
 4. CADRS Cvičenie 11‏‎ (2 kategórie)
 5. AVR StampPlotExample.c‏‎ (2 kategórie)
 6. Stamp Plot Manual‏‎ (2 kategórie)
 7. MMP Cvičenie 8‏‎ (2 kategórie)
 8. MMP Cvičenie 9‏‎ (2 kategórie)
 9. MMP Cvičenie 7‏‎ (2 kategórie)
 10. MMP Projekty‏‎ (2 kategórie)
 11. DVPS Projekty‏‎ (2 kategórie)
 12. Projekt: Infračervené ovládanie‏‎ (2 kategórie)
 13. Projekt: Inkrementálny snímač otáčok‏‎ (2 kategórie)
 14. Projekt: Snímač teploty SMT160‏‎ (2 kategórie)
 15. Projekt: Dvojosí akcelerometer B‏‎ (2 kategórie)
 16. Projekt: Snímač teploty DS18B20‏‎ (2 kategórie)
 17. PS regulátor‏‎ (2 kategórie)
 18. Projekt: Dvojosí akcelerometer A‏‎ (2 kategórie)
 19. Parkovací senzor‏‎ (2 kategórie)
 20. 1-Riadková kamera TSLR1401‏‎ (2 kategórie)
 21. MiniMEXLE Hodiny na orientačný beh‏‎ (2 kategórie)
 22. Meranie reakčnej doby‏‎ (2 kategórie)
 23. Meranie krátkych intervalov‏‎ (2 kategórie)
 24. Meranie časového intervalu‏‎ (2 kategórie)
 25. Odpočítavacie hodiny na riadenie diskusie‏‎ (2 kategórie)
 26. Meranie pulzovej frekvencie.‏‎ (2 kategórie)
 27. Bezdrôtová komunikácia v pásme 433 MHz.‏‎ (2 kategórie)
 28. Hodiny RTC s kalendárom pomocou PCF8583‏‎ (2 kategórie)
 29. RFID čítačka‏‎ (2 kategórie)
 30. RFID čítačka II‏‎ (2 kategórie)
 31. Inkrementálny snímač‏‎ (2 kategórie)
 32. Trojosí gyroskopický modul L3G4200D‏‎ (2 kategórie)
 33. Luxmeter‏‎ (2 kategórie)
 34. Inteligentný ultrazvukový skener‏‎ (2 kategórie)
 35. Inteligentný infračervený skener‏‎ (2 kategórie)
 36. Mikrovlnný radar‏‎ (2 kategórie)
 37. ToF senzor vzdialenosti‏‎ (2 kategórie)
 38. Dvojosí MEMS akcelerometer‏‎ (2 kategórie)
 39. Metánový senzor‏‎ (2 kategórie)
 40. Senzor CO2‏‎ (2 kategórie)
 41. IMU jednotka s 10DOF‏‎ (2 kategórie)
 42. Mikropočítačové systémy (MIPS)‏‎ (2 kategórie)
 43. MIPS Úvodné cvičenie‏‎ (2 kategórie)
 44. Zbernica I2C‏‎ (2 kategórie)
 45. Programovanie AVR v jazyku C‏‎ (2 kategórie)
 46. Vstupy a výstupy AVR‏‎ (2 kategórie)
 47. AVR - Definície konštánt‏‎ (2 kategórie)
 48. LCD displej s radičom HD44780‏‎ (2 kategórie)
 49. Oneskorenia s AVR‏‎ (2 kategórie)
 50. MIPS Kit‏‎ (2 kategórie)

Zobraziť (predošlých 50 | ďalších 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).