Operácie

Špeciálne

Presmerovanie podľa súboru, používateľa alebo ID revízie

Táto špeciálna stránka presmerováva na súbor (podľa názvu), stránku (podľa ID stránky alebo revízie) alebo používateľa (podľa číselného ID). Použitie: Špeciálne:Přesměrování/file/Test.jpg, Špeciálne:Přesměrování/revision/328429, resp. Špeciálne:Přesměrování/user/101.