AP Home    |  URPI  |  FEI  |  STU  |  Kontakt  |  English     Vitajte!
ZPOC 1. roč. BC ELSA 3. roč. Bc AMT
Základy počítačov Ďalej... Elektronické systémy automobilov Ďalej...
MIPS 2. roč. Bc. AMT MISA  1. roč. ING
Mikropočítačové systémy Ďalej... MEMS Inteligentné senzory a aktuátory Ďalej...
Aj Ty v It   2022 DVT   2019
Workshopy Aj Ty v IT Ďalej... Digitálne výrobné technológie Ďalej...
Schaeffler   2022 WiKi (private)
Workshopy pre Schaeffler Ďalej... Tvorba dokumentácie Viac...
     
PKS 3. roč. BC NAVEZ 3. roč. BC
Priemyselné komunikačné systémy Ďalej... Návrh elektronických zariadení Ďalej...
DVPS 1. roč. ING APM Výskum
Distribuované vnorené počítačové systémy Ďalej... Projekty, publikácie,... Viac...
micro:bit (resources) Ľudia
1. roč. Bc. Krúžok Oddelenie AEMP Viac...
Tento server bol v rokoch 2015-17 prevádzkovaný a informačným obsahom plnený z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom
Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky
Icon google car by Sherrinford from the Noun Project
(c) 2017, UAMT FEI STU Homepage   Power status (UPS)   Network Printer   Manual   Contact Us   O serveri